Hovedseksjon

Ikke godkjente tjenester

Ved å trykke inn på den enkelte tjeneste står det en beskrivelse av hvorfor den er vurdert "ikke godkjent".

Dersom skolen ønsker at tjenesten skal vurderes på nytt, send en beskrivelse av hvorfor til DLV@osloskolen.noDette kan være at det kommer frem at leverandør har gjort endringer i tjenesten eller at tiltenkt bruk/behov er endret. Tjenesten/appen kan deretter vurderes på nytt.

Skolen bruker allerede ikke godkjent tjeneste

Dersom skolen allerede bruker en tjeneste som vurderes ikke godkjent, må bruken av denne avsluttes innen rimelig tid. Dette gjøres ved at skolen selv sørger for å informere brukere på egen skole, slette innhold og deaktivere eventuelle brukerkontoer (både elever og ansattes). Skolen må også kontakte leverandør for å sikre at informasjon de sitter på overføres tilbake til skolen og slettes fra deres datasenter og underleverandører. Ved spørsmål eller behov for bistand til dette arbeidet, kontakt DLV@osloskolen.no.

Ikke godkjente tjenester

Det pågående arbeid for å vurdere digitale læremidler i Osloskolen, og listen oppdateres fortløpende. 

Ved spørsmål eller mistanke om tjenester som kan/bør ligge på denne listen, kontakt DLV@osloskolen.no

Feide-tjenester

iPad-apper

Microsoft-tjenester

Andre webtjenester