Ikke godkjente tjenester

Hvis skolen ønsker at tjenesten skal vurderes på nytt, eller dere vet at leverandøren har gjort endringer i tjenesten som kan endre statusen – send en beskrivelse av endringene til DLV@osloskolen.no. Tjenesten/appen kan deretter vurderes på nytt.

Ved å trykke inn på den enkelte tjeneste står det en beskrivelse av hvorfor den er vurdert "ikke godkjent".

Feide-tjenester

 

iPad-apper

 

Microsoft-tjenester

 

Andre webtjenester