Hovedseksjon

Personvern

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Personvern betyr at du har rett til privatliv – av og til også fra foreldrene dine og fra skolen din. Det betyr også at du kan bestemme om du vil dele informasjonen din, og hvem du vil dele den med.

Noen ting trenger skolen å vite om deg, men du vil ikke dele det med hele verden. Derfor er det viktig at skolen passer på og verner om opplysningene de har om deg. Digitale løsninger må vurderes før skolene kan bruke dem. Her finner du en oversikt over digitale læremidler og verktøy som er vurdert.

Innhold

Hva er personopplysninger?
Hvorfor har skolen personopplysningene dine?
Hvilke personopplysninger må vi ha om deg som elev?

Hvilke personopplysninger har skolen din om deg?
Hvem kan se personopplysningene dine?
Hvor lenge beholder skolen personopplysningene dine?

Din konto og ditt passord
Si ifra!
Lurer du på noe?

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en deg som person.
Eksempler på personopplysninger kan være:

 • Navnet ditt
 • Hvilken skole du går på
 • Hvor du bor
 • Når du har bursdag
 • Om du har allergier

Hvorfor har skolen personopplysningene dine?

Skolen må ha informasjon om elevene for at alle skal få god undervisning. Skolen kan bare bruke personopplysningene dine hvis vi har lov til det. Skolen har lov hvis vi trenger det for å gjøre jobben sin. Det kan også være at foreldrene dine gir lov.

Skolen trenger personopplysningene dine for å:

 • Gi deg en PC eller et nettbrett som du kan bruke på skolen med en din egen Feide-bruker
 • Ha oversikt over:
  • Hvilken skole og klasse du går i
  • Hvilke fag du har
  • Hvilke lærere du har
  • Hvem som er dine foreldre/foresatte
  • Hvilke prøver du ha gjennomført og kommentarene fra lærerne

Hvilke personopplysninger må vi ha om deg som elev?

For at du skal bruke kontoen din på PC eller nettbrett, må skolen vite disse opplysningene som deg:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadressen du har fått av skolen
 • Skolen din
 • Klassen din
 • Fødselsnummer
 • Adresse

Skolen trenger også disse opplysningene om deg:

 • Karakterer
 • Fravær
 • Informasjon om dine foreldre/foresatte, som for eksempel navn og telefonnummer
 • Hvis du har behov for tilrettelegging i skolehverdagen med for eksempel allergier, sykdommer eller nedsatt funksjon

Det kan være andre typer personopplysninger enn det som står i listen som skolen også må bruke.

Hvilke personopplysninger har skolen din om deg?

Hvis du lurer på hvilke personopplysninger skolen har om deg, kan du snakke med læreren din. Hun kan hjelpe deg med å finne personopplysningene skole har og hvordan skolen bruker disse.

Hvem kan se personopplysningene dine?

Det er strenge regler for hvem som får se personopplysningene dine. Det kan for eksempel være

 • Lærere
 • Foresatte eller foreldre
 • Helsesykepleier

Hvor lenge beholder skolen personopplysningene dine?

Skolen lagrer personopplysningene dine så lenge opplysningene gjør at du får den undervisningen du skal.

Skolen har rutiner for sletting og arkivering av personopplysninger. Brukerkontoen din og personopplysningene dine skal slettes når skolen ikke lenger trenger personopplysningene dine.  

Din konto og ditt passord

Personopplysningene dine skal være trygge og riktige. Det er viktig både for deg og skolen din.  Skolen har lagret personopplysninger om deg i sine systemer. På din Feide-konto har du også personopplysninger.

Det er også viktig at arbeidet ditt er trygt oppbevart. For eksempel elevoppgaver, karakterer og andre personopplysninger som er lagret på din brukerkonto.  Derfor trenger du et passord som skal beskytte brukerkontoen din.

 • Bare du skal vite passordet
 • Du må klare å huske passordet
 • Du skal aldri fortelle andre hva passordet er.
 • Læreren din eller vennene dine skal ikke vite passordet
 • Passordet må være et ord eller tegn som ikke andre klarer å gjette

Si ifra!

Si ifra til læreren din så fort som mulig hvis:

 • Det har skjedd noe med kontoen sin som du ikke har gjort selv
 • Noen har fått tak i passordet ditt

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål om personopplysningene dine i Osloskolen kan du ta kontakt med oss på e-postadressen personvern@osloskolen.no.

Du kan også snakke med læreren din som kan hjelpe deg.

Oslo kommune har et personvernombud. Denne personen jobber for å passe på personvernet ditt. Du kan ta kontakt med personvernombudet om du lurer på hvordan Osloskolen behandler personopplysningene dine. Det kan du gjøre på epostadressen personvernombud@oslobystyre.no.