Hovedseksjon

Om denne siden

Denne siden er en nyhetsside for Osloskolen med nyheter og aktuelt som feedes ut til skolenes nettsider. For mer informasjon om Osloskolen må du gå inn på Oslo kommunes nettsider.

Oslo kommunes nettsider om skole og utdanning

Skoleoversikt

Informasjon om Utdanningsetaten

Jobb i Osloskolen

Oversikt over ferie- og fridager

Veiledning og kurs fra PPT