Hovedseksjon

Kunstig intelligens (KI) i Osloskolen

Vi ønsker å sikre at elever i Osloskolen får likeverdig tilgang til å utforske kunstig intelligens. Vi har derfor utviklet en egen tjeneste for Osloskolen som elever på ungdomsskole og videregående kan teste. Tjenesten lagrer ikke personopplysninger, og løsningen vil gi lærere og elever tilgang til å bruke kunstig intelligens på en trygg og sikker måte.

Mange av elevene våre har allerede brukt KI en stund, og vi mener det er viktig at skolene også holder seg oppdatert og utforsker hvordan vi kan utnytte den nye teknologien på en god og trygg måte. Målet vårt er at elever og ansatte i Osloskolen skal være i stand til å vurdere kritisk hva slags innhold som er skapt av KI. Vi er opptatt av at alle lærere og skoleledere skal vite hva KI er og hvordan det kan brukes i opplæringen.

Ønsker erfaringer fra skolene

Denne våren vil vi samle erfaringer fra skolene på hvordan vi kan bruke KI best mulig i undervisningen, og vi vil se på hvordan KI kan bidra til en mer variert, motiverende og målrettet læring. Vi vil deretter vurdere om prosjektet skal videreføres i skoleåret 24/25.

Retningslinjer for elever og ansatte

Som en del av dette arbeidet, har vi utviklet retningslinjer for både ansatte og elever.

Retningslinjer for ansatte

Vi har laget noen retningslinjer for hvordan skolene kan utforske og jobbe med KI på skolen.

 • Test ut KI-støttet undervisning og lær av erfaringene. Her kan dere prøve alt fra å øke engasjementet i forskjellige emner, som virtuelle turer i historie eller koding av KI-roboter (bots) eller helt nye undervisningsmetoder.
 • Diskuter etiske, sosiale og juridiske spørsmål rundt KI sammen med elevene.
 • Bidra til at lærerne deler beste praksis for bruk av KI-verktøy i undervisningen.
 • Undersøk om KI kan brukes til å gi tilbakemeldinger på elevarbeid.
 • Utforsk hvordan elevene kan nyttiggjøre seg av KI-genererte tilbakemeldinger i egen læringsprosess.
 • Lag opplæringsmateriell og ressurser som kan brukes for å støtte skolens fagnettverk og profesjonsfelleskap.

Retningslinjer for bruk av KI i Osloskolen for ansatte

 • Vær kritisk til det du leser og se opp for unøyaktigheter og feilaktig informasjon.
 • Husk at du er ansvarlig for KI-generert tekst du sender ut eller publiserer.
 • Oppgi kilde når du bruker en KI-generert tekst, bilde, kode eller annet.
 • Gi tydelig veiledning til elevene ved bruk av KI i undervisningen.
 • Ha et klart og definert må med hvorfor og hvordan KI skal brukes under planlegging og gjennomføring av undervisning.

Vær også oppmerksom på følgende når du bruker KI:

 • Del aldri personlig informasjon, som personopplysninger om kollegaer, elever, foresatte eller andre personer.
 • Ikke del sensitiv informasjon, som virksomhetskritiske opplysninger. Det vil si informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig.
 • Ikke del brukerinformasjon, som påloggingsinformasjon og passord.
 • Sjekk alltid fakta, og ikke stol blindt på informasjonen KI gir.
 • KI kan aldri være en fullgod erstatning for lærers profesjonelle skjønn.
 • Bruk derfor ikke KI som erstatning for eget vurderingsarbeid.

Retningslinjer for elever

Vi har laget en veileder for hvordan elevene i ungdomsskole og videregående kan bruke kunstig intelligens i arbeidet sitt. Veilederen gjelder fram til 1. mai 2024.

Retningslinjer for elever

Muntlig arbeid

Anbefalt bruk av KI:

 • Forslag til disposisjon eller måter å formidle informasjon på.
 • Sparringspartner og hjelp til å besvare spørsmål knyttet til emnet ditt.

Ikke anbefalt bruk av KI:

 • Bruke KI som en erstatning for menneskelige samtalepartnere.
 • Repetere det KI har generert uten å forstå eller reflektere selv.

Finn og søk

Anbefalt bruk av KI:

 • Finne flere kilder og ressurser som kan være relevante.
 • Hjelp til å tolke og forstå tekster du finner på internett.
 • Vær åpen og si fra når du bruker innhold fra KI i egen besvarelse.

Ikke anbefalt bruk av KI:

 • Bruke KI som eneste kilde.
 • Stole på KI uten bekreftelse fra andre kilder.
 • Bruke KI i en besvarelse uten å oppgi hvordan du har brukt det.

Lesing og tekstarbeid

Anbefalt bruk av KI:

 • Forklare og forenkle begreper.
 • Hjelpe deg med å forstå en tekst.
 • Lage sammendrag, gloselister og oppgaver basert på en tekst.

Ikke anbefalt bruk av KI:

 • Overlate lesearbeidet til KI. Husk å lese teksten selv og prøve å forstå den på egenhånd.
 • Stole blindt på det KI foreslår uten å tenke kritisk og analysere teksten selv.

Vurdering

Anbefalt bruk av KI:

 • Lage øvingsoppgaver, spørsmål og eksempler som forberedelse.
 • Be KI stille spørsmål knyttet til tema og få tips til studieteknikk.

Ikke anbefalt bruk av KI:

 • Bruke KI som erstatning for egen innsats og læring.
 • Jukse ved å bruke KI til å svare for deg i vurderingssitasjoner.
 • Bruke KI til å skrive tekster til deg på forhånd. Bruk heller tiden på å sette deg inn i stoffet.

Skriftlig arbeid

Anbefalt bruk av KI:

 • Kilde til inspirasjon og idéer.
 • Hjelp til korrekturlesing og forbedring av formulering, struktur, og/eller grammatikk.
 • Råd til hvordan du kan organisere tanker eller lage en disposisjon.
 • Hjelp til riktig kildehenvisning.

Ikke anbefalt bruk av KI:

 • Levere KI-generert innhold som eget arbeid er uakseptabelt.
 • Stole utelukkenede på KI for korrekturlesing og grammatikk.
 • Erstatte tilbakemelding fra lærer med tilbakemelding fra KI.