Personvern

Se hvordan Utdanningsetaten i Oslo behandler personopplysninger om elever, ansatte og foresatte i Osloskolen.

Det finnes også retningslinjer for bruk av eksterne IKT-tjenester, skytjenester og sosiale medier for hele Utdanningsetaten. Disse er tilgjengelig for ansatte i Osloskolen på intranettet Tavla.

Personvern og samtykke for Feide-ressurser

Basert på kommunens opplysninger om elever og ansatte i skolen, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med samme brukernavn og passord kan elever og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.

Les mer om Feide

Om personopplysninger Feide

Feide ivaretar brukernes personvern og bidrar til at personopplysninger behandles på en sikker og lovmessig måte. Feide sikrer at det kun er et minimum av nødvendige personopplysninger som blir oversendt til en tjeneste, i henhold til hva tjenesten egentlig trenger av nødvendige personopplysninger for å fungere.

De nødvendige persondataene blir kun oversendt tjenesten hvis du som bruker ved oppstart av tjenesten aktivt godtar at tjenesten kan få dataene.

Opptak eller live-møter fra undervisning

Bruk av opptak eller live-møter fra undervisningen hvor elever er med, krever omfattende lokal tilrettelegging på den enkelte skole.

Opptak eller live-møter fra undervisningen er et frivillig tiltak for alle involverte og det vil kreve samtykke fra foresatte, ansatte og fra elevene selv når de er fylt 15 år.

Dette gjelder for både de som er tilstede i undervisningslokalet og de som følger undervisningen hjemmefra. I tillegg må det utarbeides informasjon til alle involverte i forkant av arrangementet.

Det må alltid være et reelt alternativ til et samtykke for de involverte, slik at det faktisk er mulig å si nei til å delta på et live-arrangement. 

Hvis et arrangement med elevdeltakelse gjøres til et opptak som kan ses i etterkant, må skolen ha rutiner for hvor lenge opptaket skal lagres og når det slettes. Dette må stå i samtykket.