Personvern

Det finnes retningslinjer for bruk av eksterne IKT-tjenester, skytjenester og sosiale medier for hele Utdanningsetaten. For nettbrett og apper er det foreløpig ikke utarbeidet felles retningslinjer når det kommer til personvern. 

Personvern for apper på nettbrett

Fram til nye retningslinjer er på plass må skolene forholde seg til gjeldende regler. Det vil si at skolene selv er ansvarlig for å gjennomføre en grundig risikovurdering før man tar i bruk en ny applikasjon eller læringsressurs. Eventuelle spørsmål og problemstillinger skal avklares med Utdanningsetaten før applikasjonen/læringsressursen tas i bruk.  

Risikovurderingen skal følge mal for risikovurdering av databehandling.

Personvern og samtykke for Feide-ressurser

Basert på kommunens opplysninger om elever og ansatte i skolen, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med samme brukernavn og passord kan elever og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.

Les mer om Feide

Om personopplysninger Feide

Feide ivaretar brukernes personvern og bidrar til at personopplysninger behandles på en sikker og lovmessig måte. Feide sikrer at det kun er et minimum av nødvendige personopplysninger som blir oversendt til en tjeneste, i henhold til hva tjenesten egentlig trenger av nødvendige personopplysninger for å fungere. De nødvendige persondataene blir kun oversendt tjenesten hvis du som bruker ved oppstart av tjenesten aktivt godtar at tjenesten kan få dataene.