Hovedseksjon

Personvern og universell utforming i digitale læremidler

Denne siden gir oversikt over hvordan vurderingene av tjenester/apper foregår, informasjon om de ulike produktgruppene Osloskolen henter tjenester/apper fra, samt hvilke tjenester/apper som er vurdert godkjent eller underkjent til bruk.

I de tilfellene hvor tjenester/apper er godkjent, skal det være gjennomført risikovurdering, vurdert behov for og eventuelt gjennomført personvernkonsekvensvurdering (DPIA), samt at det skal være inngått databehandleravtale/tilstrekkelig standard personvernbestemmelser (SCC) med leverandør. Leverandøren må også forplikte seg gjennom inngåtte avtaler til å følge de til enhver tid gjeldende regler for universell utforming, herunder å etablere tilgjengelighetserklæring. Skoler som inngår lisens-/bruksavtaler med leverandører, må benytte disse kontraktsmalene for å sikre dette:

En skole eller lærer kan ikke pålegge eller legge til rette for at elevene skal bruke digitale tjenester som behandler personopplysninger uten at disse er godkjent for bruk.

Se hvordan Utdanningsetaten i Oslo behandler personopplysninger om elever, ansatte og foresatte i Osloskolen.

Som en del av den kontinuerlige digitaliseringen av Osloskolen og målet om at IKT-løsninger skal fremme effektiv undervisning, bidrar digitale læringsmidler, -plattform, -univers, -ressurser og digitale verktøy til mer og bedre læring i skolehverdagen. Det som fanges av disse begrepene, som definert av Utdanningsdirektoratet, omtales videre som "digitale læremidler" og omfatter både tjenester og apper som brukes i undervisning.

Databehandleravtale / standard personvernbestemmelser

Alle tjenester og apper som behandler personopplysninger og som brukes i Osloskolen må ha etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser med leverandør av tjenesten/appen. Dette for å sikre at forholdet mellom Osloskolen (behandlingsansvarlig) og leverandør (databehandler) er regulert. Avtalen skal sikre at opplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningsloven, og skal inngås av UDE sentralt.

Tilgang til digitale læringsmidler

Den enkelte skole bestemmer selv hvilke tjenester/apper som skal brukes i undervisningen. Tjenestene godkjennes av skoleeier, og det er også skoleeier som inngår databehandleravtale/SCC. Merk at enkelte tjenester/apper krever at skolen har lisens til å bruke tjenesten, dette er skolen selv ansvarlig for.

Det er hovedsakelig fire produktgrupper Osloskolen henter tjenester/apper fra: 

På hver enkelt side kan du lese mer om de ulike gruppene, samt hvilke tjenester som er godkjent til bruk. Merk at tjenestene kun er godkjent i forhold til hvilken bruk skolen har definert, gjøres det endringer i bruk av tjeneste/app må vurderingen også oppdateres.

Se oversikt over tjenester/apper som er "ikke godkjent", med begrunnelse for hvorfor. Tjenesten kan tas opp til ny vurdering hvis ønsket bruk/forhold hos leverandør endrer seg.

Hvis skolen ønsker å ta i bruk nye tjenester/apper, kan dere bestille personverngodkjenning av disse. Før skolen bestiller godkjenning, skal deree gå gjennom listene for godkjente og ikke godkjente tjenester/apper og se om de allerede finnes der. De ligger under respektive produktsider.

Beskrivelse av prosess for godkjenning tjenester/apper

prosess personvern.JPG

Når en skole har sendt inn bestillingsskjema for personverngodkjenning, starter Utdanningsetaten arbeidet med å gå gjennom tjenesten/appen. Når denne er vurdert får den en av følgende statuser:

  • Pilotering – det er gjort innledende vurderinger av tjenesten/appen, og den prøves på skole(r) for å få bedre kjennskap til hvordan den fungerer. I løpet av piloteringen vil det også løpet av prosessen her vil det også etableres en risikovurdering av tjenesten/appen.
  • Godkjent – tjenesten/appen er ferdig pilotert, og godkjent til bruk i skole. Det er inngått tilstrekkelige avtaler og gjort vurdering av leverandør.
  • Ikke godkjent – tjenesten/appen er vurdert, men ikke godkjent til bruk i Osloskolen. På siden om den enkelte tjeneste/app kan man lese begrunnelsen for hvorfor den ikke er godkjent.

Hvis en skole ønsker å være med på pilotering av en tjeneste/app, kan dere sende forespørsel til DLV@osloskolen.no. Dere må da belage dere på å være med på risikovurdering av tjenesten.

Har du spørsmål om bruk av tjenester/apper?

Har du som foresatt spørsmål knyttet til bruk av digitale læremidler ta kontakt med skolen. 

Har du som ansatt på en skole spørsmål knyttet til personvern i digitale læremidler, ta kontakt med arbeidsgruppen for digitale læremidler og verktøy (DLV@osloskolen.no).