Hovedseksjon

Feide-tjenester

Feide står for Felles Elektronisk IDEntitet og er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning. Med Feide får brukere trygg og riktig tilgang til en rekke digitale tjenester med ett brukernavn og passord. Les mer om Feide. Osloskolen har gjennomført en overordnet personvernkonsekvensvurdering av Feide-universet, som vurderingene av spesifikke Feide-tjenester bygger på, se lenke til høyre.

Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk. En Feide-tjeneste vil også ha informasjon om hvilken klasse du går i, hvilke fag du tar og hvem som er læreren din og styre tilganger i tjenesten basert på disse rollene. Denne informasjonen blir automatisk oppdatert fra det skoleadministrative systemet som for grunnskolene er IST Everyday, for videregående Visma InSchool og voksenopplæringen SITS

Tilgang til Feide-tjenester

Den enkelte skole gjør tilgjengelig aktuelle Feide-tjenester via "Verktøy" i Portalen. Brukerne kan også logge på en tjeneste via nettsiden til aktuell leverandør. Merk at en del tjenester krever at skolen har lisens til å bruke tjenesten. Når brukeren logger på Feide-tjenesten, får tjenesten tilgang til brukerens Feide-attributter. Dette kan være for eksempel brukernavn eller epost. Fullstendig oversikt over attributtene ligger her

Sterk autentisering

Noen tjenester krever ekstra sikkerhetsnivå for pålogging. Osloskolen benytter Feides løsning for sterk autentisering til slike tjenester. For å logge på med sterk autentisering må brukeren benytte applikasjonen Skolekode. Du finner oversikt over hvilke tjenester som krever sterk autentisering ved å sette filter for "sterk autentisering" i listen over digitale læremidler og verktøy.

Innsyn i data i Feide

"Min Feide–side" er en tjeneste som viser personopplysningene som er lagret om brukeren og organisasjon brukeren er knyttet til. Informasjonen er enten obligatorisk, anbefalt eller frivillig å ha registrert. Informasjon blir sendt fra organisasjonen til tjenester brukeren logger inn på via Feide. Informasjonen er hentet direkte fra organisasjon og ligger ikke lagret hos Feide. Denne tjenesten lister også opp hvilke applikasjoner brukeren har benyttet og som dermed har fått tilgang til personinformasjon om brukeren.

Tilgjengelige Feide-tjenester i Osloskolen

Du finner oversikt over Feide-tjenestene ved å sette filter på Autentiseringsmåte = Feide i listen over digitale læremidler og verktøy. Ved behov for vurdering av nye Feide-tjenester, må leverandøren fylle ut skjema for vurdering av Feide-tjenester.

Har du spørsmål rundt bruk av Feide-tjenester?

Har du som elev eller foresatt spørsmål knyttet til bruk av Feide-tjenester, ta kontakt med skolen. Hvis du som ansatt på en skole har spørsmål knyttet til Feide-tjenester, tar du kontakt med DLV@osloskolen.no