Hovedseksjon

Tjenester via Microsoft

I Osloskolen brukes Microsoft som operativsystem, samhandlingsplattform, kontorstøtteverktøy og som ramme for tredjepartsprodukter. Osloskolen har gjennomført en overordnet personvernkonsekvensvurdering av Microsoft-universet, som vurderingene av spesifikke appene/tjenestene bygger på, se lenke til høyre. Tjenester via Microsoft kommer i tre varianter for Osloskolen:

  • Microsoft som operativsystem på skolens pc'er.
  • Microsoft i form av installerte applikasjoner og skybaserte versjoner, eksempler på dette er Teams-app og Klassenotatblokk som man kan få tilgang til via nettleser i tillegg.
  • Bruk av Microsoft-konto for pålogging til andre tjenester, eksempel på dette er Minecraft.

Det ene er Microsoft som operativsystem på pc'er som benyttes på skolene. På disse pc'ene er det installert ulike typer av applikasjoner, blant annet applikasjoner fra Microsoft som kontorstøtteverktøyene Word, Excel, PowerPoint og Outlook, eller fra andre leverandører.

Samhandling er noe av det viktigste i skolehverdagen, og til samhandling benyttes installerte applikasjoner som OneNote, Klassenotatblokk, Outlook og Teams.

I tillegg har elever og ansatte tilgang til Microsoft sine skytjenester.

Dette betyr at informasjon og dokumenter som brukerne oppretter blir liggende tilgjengelig i sky, og brukeren når sine dokumenter fra både pc og iPad.

Tilgang til tjenester levert av Microsoft

For å få tilgang til tjenester levert av Microsoft, må den enkelte logge seg inn med sin skoleplattform-bruker.

Behandling av personopplysninger i tjenester levert av Microsoft

  • Microsoft sine tjenester skal ikke benyttes til personopplysninger av sensitiv art som kan knyttes direkte til enkeltperson. I noen tilfeller vil det være nødvendig for lærerne å notere ned informasjon om elever, da skal skolen ha retningslinjer for hvordan dette skal gjøres uten å avsløre elev.
  • Microsoft sine tjenester er ikke et samhandlingsverktøy mellom skole og hjem. Dette er det egne rutiner og tjenester for.

Innsyn i data lagret hos Microsoft

Den enkelte kan se sine opplysninger under innstillinger og "Vis Konto" i Microsoft 365. Det vil også være innstillinger i den hver enkelt tjeneste som benyttes som kan si noe om hvilke data som finnes om den enkelte. Utover det, må den enkelte ta kontakt med Osloskolen for å få innsyn i hvilke personopplysninger som benyttes for Microsoft 365 konto.

Godkjente tjenester via Microsoft i Osloskolen

Du finner oversikt over tjenester via Microsoft ved å sette filter på Autentiseringsmåter = Microsoft eller Plattform = PC i listen over digitale læremidler og verktøy. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bestille vurdering av nye tjenester.

Har du spørsmål rundt bruken av Microsoft-tjenester?

Spørsmål knyttet til bruk av tjenester via Microsoft rettes til skolen ved kontakt- eller faglærer.

For veiledning knyttet til personvern i digitale læremidler, ta kontakt via dlv@osloskolen.no