iPad-apper

Når en skole ønsker å ta i bruk en ny app, blir denne kjøpt/lastet ned og distribuert via administrasjonssystemet Apple School Manager. Deretter blir appen gjort tilgjengelig for klassen eller faggruppen som skal bruke den (basert på informasjon hentet fra det skoleadministrative systemet IST Everyday). Både skolen og Utdanningsetaten kan sette policyer i appen for å regulere hva slags funksjonalitet som skal være gjeldende for den enkelte app via Lightspeed.

Før appene distribueres og tilgjengeliggjøres for skolene og elevene, må de godkjennes. Les mer om tilgang til apper for iPad.

Se oversikt over hvilke apper som er godkjent til bruk i Osloskolen.

Se mer informasjon fra Apple om: 

iPad, Apple School Manager og administrert Apple-ID

Osloskolen har tatt i bruk Apple School Manager og administrert Apple-ID for skoler der alle elever på skolen, eller alle elever på et trinn, har tilgang til en iPad.

Apple School Manager (ASM) brukes til å opprette administrerte Apple-ID-er, ha kontroll på iPader og til å kjøpe apper som skal brukes i undervisningen.

Administrerte Apple-ID-er er spesielle kontoer som opprettes og eies av Utdanningsetaten i Oslo. Kontoene brukes til å gi lærere og elever tilgang til Apples ulike tjenester på nettbrett. Det er rektor som søker om å få opprettet administrert Apple-ID for sin skole. 

Kontoer utviklet spesielt for skole

Administrert Apple-ID skiller seg fra vanlig Apple-ID ved at kontoen er utviklet spesielt for skole. Det er andre brukerbetingelser og vilkår for elevenes personvern enn det er på vanlig Apple-ID.

Når skolene bruker ASM for å gi elevene tilgang til tjenester, fungerer Apple som en databehandler på vegne av Utdanningsetaten. Derfor har Utdanningsetaten inngått en databehandleravtale med Apple.

Det er Utdanningsetaten i Oslo (skoleeier) som eier elevdataene på vegne av skolene, ikke Apple.  

Hvorfor bruker Osloskolen administrert Apple-ID?

Osloskolen bruker administrerte Apple-ID-kontoer for enklere å gi elevene tilgang til lagringsplass (iCloud), og sikkerhetskopiering av innhold. I tillegg gir administrert Apple-ID læreren et verktøy som støtter opp om digital klasseromsledelse og verktøy som bidrar til høy faglig aktivitet i klasserommet.

For elever som deler iPad-er, brukes administret Apple-ID for å sikre at elevene får tilgang til sine data (og ingen andres) – uansett hvilken enhet de bruker.

Kontoene gir i tillegg elevene tilgang til ulike apper som brukes i undervisningen.

Apper for planlegging, tilrettelegging og organisering av undervisningen:
Elever og lærere kan bruke følgende apper med administrert Apple-ID til planlegging, tilrettelegging og organisering av undervisningen:

Skolearbeid

Med appen Skolearbeid kan lærere og elever dele og motta undervisningsmateriell, gå gjennom elevfremgang og gi umiddelbar tilbakemelding. Dette gjør at lærere kan gi personlig tilpassede instruksjoner. Med Skolearbeid får læreren en klar oversikt over fremgangen til elevene, slik at han/hun kan se om en elev trenger større utfordringer eller ekstra hjelp. Elevene har i tillegg ett sted der de kan se innleveringene sine, sende inn arbeid og se sin egen fremgang. 

Klasserom

Med appen Klasserom kan lærerne administrere elevenes iPad-er i klasserommet. For eksempel kan de sende og motta dokumenter til og fra alle elevene i klassen på en gang. Appen Klasserom gir også lærerne mulighet til holde øye med hvilke programmer elevene har åpne mens de jobber i klasserommet (læreren kan ikke se hva elevene gjør inne i appene/programmene).

iTunes U

Med iTunes U kan lærere lage og distribuere undervisningsopplegg til sine elever. Lærerne kan også dele innhold (for eksempel elektroniske bøker) fra andre skoler, universiteter og kulturelle institusjoner med elevene.

Produksjonsapper

Elevene i Osloskolen bruker ulike apper for å produsere innhold. Appene Pages, Numbers og Keynote kan brukes til å lage egne rapporter, bøker, regneark og presentasjoner, mens iMovie, Clips og Garageband brukes til å redigere film, spille inn korte videoklipp og komponere musikk. Med administrert Apple-ID kan elever samarbeide på prosjekter i sanntid gjennom disse appene.

I tillegg brukes appen Playground for å lære programmering.  

Lagring i iCloud

Med administrerte Apple-ID har elevene tilgang til alle sine dokumenter og ev. bilder og videoer gjennom en nettleser i lagringstjenesten iCloud. Elevene kan samarbeide på dokumenter som er lagret. iCloud gir mulighet for sikkerhetskopiering og backup av elevenes data. Dermed vil brukeren alltid ha med seg sine data hvis han/hun må bytte enhet.

Delt iPad

På skoler der alle elever har tilgang til iPad, men hvor elevene ikke har en egen, brukes administrert Apple-ID til å skille brukerne fra hverandre. Dette gjør at flere elever kan bruke den samme iPaden, samtidig som elevenes data holdes atskilt og sikre. 

Hvem har tilgang til elevdata fra Apples apper og tjenester?

Apple lagrer data fra ASM, administrerte Apple-ID-er, Skolearbeid, iTunes U og iCloud i sikre datasentre, som er underlagt strenge standarder og krav for datalagring – i tråd med GDPR.

Skoleeier (Utdanningsetaten) og systemleverandør (CGI) kan opprette og slette administrerte Apple-ID-er i Apple School Manager når det er nødvendig. De kan også definere roller og tillatelser, samt se navn og registrerte klasser for eksisterende kontoer. I tillegg kan de tilbakestille passord og endre kontoer når det trengs. All informasjonen knyttet til slettede kontoer, blir slettet fra Apples tjenere innen 30 dager.

Skolene, gjennom IKT-ansvarlig, kan sende inn bestillinger til leverandør (CGI) hvis de ønsker endringer av administrert Apple-ID-er.

Bruker Apple opplysninger om elevene?

Apple kan bruke opplysninger om elevene til å forbedre utdanningstjenestene sine. De kan ikke bruke elevenes personopplysninger til markedsførings- eller reklameformål. Apple kan ikke selge elevenes informasjon videre til tredjepartsleverandører.

Er det reklame i Apples utdanningsapper?

Apples utdanningsapper (Klasserom og Skolearbeid) inneholder ingen annonser. Det samme gjelder kreativitets- og produktivitetsappene Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie og GarageBand.

Hva skjer hvis nettbrettet blir mistet eller stjålet?

Hvis elevens nettbrett blir mistet eller stjålet, kan skolen bruke administrasjonsløsningen (Lightspeed) til å sette enheten i mistet-modus. Da blir enheten låst og brukeren logget ut. Skolen kan også fjernslette innholdet på enheten. 

I tillegg til dette, har elevenes nettbrett fått aktivert nettfilter.

Tilgang til apper for iPad

Før elevene får tilgang til appene de skal bruke, skal disse være godkjent av skoleeier for å sikre at den ivaretar brukernes personvern. Appene gjøres tilgjengelige via Appel School Manager, og merk at enkelte apper krever at skolen har lisens til å bruke appen. Skolen kan sette en del innstillinger i appen, som regulerer hvilken funksjonalitet elevene får tilgang til. Dette justeres manuelt for hver enkelt app, og dette kan settes av skoleeier og/eller skolen.  

En forutsetning for å bruke appene, er at dersom det krever bruker for å bruke tjenesten, skal man bruker skoleplattformbrukeren.

Har du spørsmål rundt bruk av iPad og apper?

Har du som foresatt spørsmål knyttet til bruk av iPad og apper, ta kontakt med skolen. 

Har du som ansatt på en skole spørsmål knyttet til personvern i digitale læremidler, ta kontakt med DLV@osloskolen.no

Innsyn i data i apper

For å få innsyn i hva slags informasjon den enkelte app behandler om eleven, ta kontakt med skolen. 

Godkjente iPad-apper i Osloskolen

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke apper som er godkjent til bruk i Osloskolen. Ved å trykke inn på den enkelte app kan du lese mer om appen og hvorfor den er godkjent.

Hvis du som ansatt i Osloskolen ønsker å ta i bruk en app som ikke står i godkjentlisten, se først oversikt over ikke godkjente tjenester.

Hvis appen ikke står på noen av listene, må du fylle ut dette skjemaet for at tjenesten skal bli vurdert. Tjenesten skal ikke tas i bruk før den er godkjent.