Hovedseksjon

Quizlet Flashcards & Homework (ikke godkjent)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Quizlet Flashcards & Homework er en tjeneste hvor elevene kan lage interaktive spørrekort som kan brukes til øving av ulike fag. 

Elever kan øve med andre, ha diktat i felles øving i klasserom. Dersom elever skal spille mot hverandre er det lærer som oppretter lag. Elevene må taste inn kode for å få tilgang til live-spill. 

Det er den betalte versjonen av tjenesten som er vurdert. Det finnes også gratis versjon.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Ikke godkjent for bruk i Osloskolen. 

Osloskolen har ikke behandlingsgrunnlag for å bruke tjenesten. 

Begrunnelsen baseres på det som kommer frem av tjenestens personvernpolicy og gjennomført risikovurdering. 

  • Tjenesten skal ikke brukes av barn under 13 år. For barn under 13 år må skolen inhente samtykke fra foresatte, for at skolen deretter oppretter en egen bruker for eleven 
  • Det er kun eleven selv som kan slette innhold eller konto. 
  • Det lagres personopplysninger i USA. Det er ikke klart om leverandør benytter SCC fra 2021. 
  • Det er reklame i appen. 

Leverandør:

Quizlet Inc. 

Hvor lagres informasjon:

USA.

Lenke til personvernerklæring:

https://quizlet.com/privacy

Lenke til App Store:

Quizlet Flashcards & Homework on the App Store (apple.com)

Underleverandører:

https://quizlet.com/privacy/providers

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.