Hovedseksjon

Strava (ikke godkjent)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Strava er en gratis treningsapp som loggfører trening, og lar brukeren analysere og sammenligne data med egne eller andres treningslogger. Tjenesten sporer aktiviteten til brukeren, enten via app eller ved å laste opp data fra treningssporere. Tjenesten behandler informasjon som hvor lenge du løp, tempo, hastighet og GPS-lokasjon.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Ikke godkjent.

Appen behandler lokasjonsdata, og det vurderes til at vi ikke har behandlingsgrunnlag til denne type behandling. Vi har ikke gjort noen selvstendig vurdering i Oslo, og viser derfor til overtredelsesgebyret Ålesund kommune fikk for bruken av Strava.  

Brukergruppe:

Elever og lærere

Leverandør:

Strava, Inc.   

Lenke til privacy policy:

https://www.strava.com/legal/privacy

Hvor lagres informasjonen:

USA