Hovedseksjon

Dropbox

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten brukes til skylagring av dokumenter.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Dropbox er ikke godkjent til bruk i Osloskolen. Det gjelder både som applikasjon og via webside. 

Osloskolen har ikke databehandleravtale med Dropbox, og eventuell informasjon som behandles i  tjenesten vil være uregluert. Det er for stor risiko knyttet til behandling av informasjon ved bruk av tjenesten, da Osloskolen ikke vil ha kontroll eller mulighet til å slette informasjonen som lagres.  

Det er besluttet at Osloskolen skal bruke annen skyleverandør, og det er derfor ikke planlagt å etablere databehandleravtale med Dropbox. 

Brukergruppe:

Lærere

Leverandør:

Dropbox, Inc. 

Lenke til privacy policy:

https://www.dropbox.com/privacy