Hovedseksjon

Zoom Cloud Meetings (ikke godkjent)

Det er viktig å skille mellom skole og privatbruk, denne vurderingen tar for seg bruk av tjenesten i skolesammenheng. 

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Zoom Cloud Meetings er en tjeneste for digital møtevirksomhet (videochat). 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Zoom er ikke godkjent til bruk i Osloskolen.

Osloskolen har valgt andre tjenester for digital møtevirksomhet som alle brukere har tilgang til.

Det er ikke etablert databehandleravtale med leverandør for Zoom.  

Brukergruppe:

16+

Leverandør: 

Zoom Video Communications, Inc. 

Lenke til personvernerklæring:

https://explore.zoom.us/en/privacy/

Hvor lagres informasjon: 

Leverandør oppgir at data lagres både innenfor EU/EØS og utenfor.