Hovedseksjon

RoomSketcher (ikke godkjent)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Applikasjonen brukes til å tegne / visualisere en bolig og innrede denne med møbler og inventar.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:
Ikke godkjent

Applikasjonen lar seg ikke pakke i Osloskolens driftsløsning for Windows- og Mac-klienter.

Leverandøren vil ikke inngå databehandleravtale med Osloskolen. Det er dermed ikke tilstrekkelig garantier for hvordan leverandøren vil bruke data om de registrerte eller hvor disse dataene lagres.

Forretningsmodellen er foreløpig ikke tilpasset utdanningssektoren. Tjenesten inneholder også reklame fra tredjeparter ("Tredjepartsannonsering").

Brukergruppe:
Elever og lærere

Leverandør:
RoomSketcher AS

Lenke til privacy policy:
https://www.roomsketcher.no/privacy/

Hvor lagres informasjonen:
i Norge, i USA eller et hvilket som helst annet land der leverandøren har fasiliteter.