Hovedseksjon

Spotify (ikke godkjent)

Det finnes både betalt og gratis versjon av tjenesten, denne vurderingen tar for seg begge tjenestene. 

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten er en strømmetjeneste for musikk.   

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Tjenesten er ikke godkjent til bruk i Osloskolen.

Ihht. brukervilkårene kan Spotify kun brukes til private formål, og tjenesten kan derfor ikke godkjennes til bruk i undervisningssammenheng. Det vil si at skolen ikke kan pålegge ansatte eller elever å benytte tjenesten.

Klasserommet tolkes som "det private området", og en lærer kan derfor benytte egen Spotify-konto i sin klasse, men ikke i skolegården for hele skolen, i gymsalen ved felles arrangementer, eller liknende.

Brukergruppe:

Elever og lærere

Leverandør:

Spotify  

Lenke til privacy policy:

https://www.spotify.com/no-nb/legal/privacy-policy/