Hovedseksjon

Habiit (ikke godkjent)

Det er viktig å skille mellom skole og privatbruk, denne vurderingen tar for seg bruk av tjenesten i skolesammenheng. 

Det kan være tjenesten blir godkjent til forskningsbruk, men dette faller da utenfor denne vurderingen. 

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Habiit er en tjeneste som skal hjelpe brukeren mestre hverdagen. Dette gjøres ved å gi bedre oversikt og kontroll over alt som skal skje i løpet av en uke, brukeren får belønninger for å motivere til gjennomføring av oppgaver og rutiner, og brukeren får mulighet til å uttrykke meninger og følelser om det som skjer før og på skolen. 

Tjenesten er samtykkebasert. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Habiit er ikke godkjen til bruk i Osloskolen.

Osloskolen har ikke behandlingsgrunnlag for å bruke tjenesten. Ettersom tjenesten er samtykkebasert er det vurdert for stor risiko knyttet til den registrertes interesser.  

Brukergruppe:

Aldersgrense 4 år, primærmålgruppe er barn i barneskolealder. 

Leverandør:

Tackl

Ikke oppgitt hvilke underleverandører som brukes, og hvor i EU/EØS behandlingen skjer.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.habiit.io/personvern-og-brukervilk%C3%A5r

Hvor lagres informasjon:

EU/EØS, ikke oppgitt hvor.