Hovedseksjon

Flip, tidligere Flipgrid (ikke godkjent)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Flip er en tjeneste der læreren kan lage en såkalt "grid" og få tilbakemeldinger fra elevene via egenpubliserte videoer. Elevene kan øve seg på å presentere oppgaver på video.

Flip er en tjeneste fra Microsoft, Microsoft kjøpte opp Flipgrid i 2018 og den gangen ble det annonsert at Flipgrid skulle innlemmes i kravene og rammene Microsoft har for å overholde europeisk personvernlovgivning. Dette ser ikke ut til å stemme i 2022. Fram til tjenesten er innlemmet i kravene til at innhold og servere skal være i EU, og at de kan vise til hvordan de overholder gdpr og ikke baserer bruk på samtykke, er det vanskelig å godkjenne denne til bruk. Dersom tjenesten flyttes til EU og følger Microsoft på lagring og behandling av innhold i EU, vil det være riktig å revurdere denne tjenesten på nytt.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Ikke godkjent for bruk i Osloskolen.

Osloskolen har ikke behandlingsgrunnlag for å bruke tjenesten og kan ikke basere brukavn av tjenesten på samtykke.

Begrunnelsen baseres på det som kommer fram av tjenestens personvernpolicy:

  • Tjenesten skal ikke benyttes av barn under 13 år, for barn under 13 skal det foreligge (skriftlig) samtykke fra foresatte. 
  • Samtykke kan trekkes, men det fremkommer ikke hvordan eller hvordan en konto kan slettes.
  • Tjenesten lagrer all informasjon i USA, og har ingen servere i Europa.
  • Det lagres personinformasjon hos leverandør i USA uten at det foreligger en avtale eller et overføringsgrunnlag for det. Leverandøren klarer ikke å beskytte informasjon for EU-brukere i henhold til kravene i personvernforordningen.

Leverandør:

Microsoft

Hvor lagres informasjon:

USA.

Lenke til personvernerklæring:

https://info.flip.com/about/trust-and-safety/privacy-policy.html

Underleverandører:

Microsoft Azure, serverdrift. USA
Amazon Web Services, serverdrift. USA
New Relic, Monitorering av tjenestene. USA
Helpshift, supporttjeneste. USA

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.