Hovedseksjon

Norli Junior (ikke godkjent)

Det er viktig å skille mellom skole og privatbruk, denne vurderingen tar for seg bruk av tjenesten i skolesammenheng. 

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Norli Junior er en lesekonkurranse for 1.-7. klasse. Konkurransen arrangeres av bokhandlerkjeden Norli. Klassene som melder seg på konkurrerer i å lese flest antall sider, og kan vinne trofeer basert på hvor mange sider klassen har lest. Elever oppretter en brukerkonto hvor de registrerer antall sider lest. Lærer og andre elever kan se hvor mange sider hver enkelt elev har lest. Denne funksjonaliteten kan elevene velge å skru av selv, slik at kun lærer ser antall leste sider. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er ikke godkjent til bruk i skolens regi. Appen kan kun brukes til privat bruk. Det skal ikke opprettes elev- eller lærerkonto.

Osloskolen tar avstand fra at lærer kan godkjenne samtykke på vegne av klassen. Det er uklarhet rundt leverandørens bruk av samtykke for elever og bruk av underleverandører, samt eventuell overføring til tredjeland. Videre er det manglende tilgangsstyring ved at elevene selv kan velge å fjerne funksjonaliteten om å dele antall sider lest. 

Hvor lagres informasjon?

Usikkert, dette er ikke uttrykkelig beskrevet i personvernerklæringen til leverandør. 

Leverandør:

Norli AS.

Lenke til personvernerklæring:

Brukeravtale - Norli Junior

Underleverandører:

Snuti AS (driftere). 

Oppgitt at det benyttes andre underleverandører, men det er ikke oppgitt konkret hvilke underleverandører dette er og hvor de er basert. 

Er det etablert DBA/SCC:

Leverandør har oppgitt at det er inngått databehandleravtale med andre underleverandører. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen