Hovedseksjon

TikTok (ikke godkjent)

Det er viktig å skille mellom skole og privatbruk, denne vurderingen tar for seg bruk av tjenesten i skolesammenheng. 

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

TikTok er et sosialt medie som lar deg lage, dele og se videoer med andre brukere over hele verden.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

TikTok er ikke godkjent til bruk i forbindelse med undervisning.

Osloskolen har ikke behandlingsgrunnlag til å bruke tjenesten, og det er forhold rundt tjenesten som vurderes som ikke tilstrekkelig for å ivareta brukernes personvern. Dette er spesielt knyttet til usikkerhet rundt hvilke type personopplysninger som samles inn, hvordan disse behandles og deles. Man har i dette tilfellet liten innflytelse på hvordan opplysningene håndteres, og liten eller ingen mulighet til å oppfylle de registrertes rettigheter. Det er derfor vurdert å være for stor risiko for den registrertes interesser, og for Osloskolen som behandlingsansvarlig. 

TikTok samler inn og behandler både teknisk- og atferdsinformasjon om brukerne, både de som har opprettet brukerkonto og de som bruker appen uten konto. Brukerne utsettes for markedsføring, både gjennom betalte annonser og innhold fra brukere. I tillegg gjennomføres det også profilering ved at algoritmer tilpasser innholdet brukerne får se basert på deres bruksmønster og innhold.

TikTok deler personopplysninger med underleverandører, forretningspartnere, andre selskaper i samme gruppe som TikTok, i tillegg til leverandører av modererings-, målings-, analyseverktøy og annonsører. Dersom man kobler TikTok-brukeren sin mot andre tjenester, feks ved å logge inn via Facebook, kan TikTok motta informasjon om bruken din fra disse tjenestene også. Det er usikkert hvordan denne type deling og behandling gjøres og om det er regulert.

Brukergruppe:

Aldersgrense 12+.

Leverandør:

TikTok Pte. Ltd. (Singapore), eid av kinesiske ByteDance.

Ikke oppgitt hvilke underleverandører som brukes, og hvor behandlingen skjer.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Hvor lagres informasjon:

Singapore eller USA.