Hovedseksjon

Andre webtjenester

Når en skole ønsker å ta i bruk en webtjeneste til å produsere innhold, må det som oftes opprettes en bruker og/eller kjøp av en lisens. Dette er det skolen selv som er ansvarlig for. Disse tjenestene kan ikke reguleres på lik måte som de andre universene, og det er derfor viktig å sørge for at vi har gjort tilstrekkelig vurderinger av disse tjenestene og inngått avtaler hvor nødvendig.

Før webtjenestene brukes av skolene og elevene, må de godkjennes for å sikre at den ivaretar brukerens personvern. Oversikt over godkjente webtjenester følger under, og oversikt over tjenester som ikke er godkjent kan ses her.

Tilgang til webtjenester

Enkelte av disse tjenestene krever at skolen har lisens til å bruke den.

En forutsetning for å bruke tjenestene, er at dersom det krever bruker for å bruke tjenesten, skal man bruke skoleplattformbrukeren. Skolen har også ansvar for å etablere og følge rutiner for brukerhåndtering, herunder opprettelse og sletting av elev- og ansattkontoer ved oppstart/avslutning av engasjement ved skolen. 

Har du spørsmål rundt bruk av webtjenester?

Har du som foresatt spørsmål knyttet til bruk av iPad og apper, ta kontakt med skolen. 

Har du som ansatt på en skole spørsmål knyttet til personvern i digitale læremidler, ta kontakt med DLV@osloskolen.no

Innsyn i data i webtjenester

For å få innsyn i hva slags informasjon den enkelte app behandler om eleven, ta kontakt med skolen. 

Godkjente webtjenester i Osloskolen

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke tjenester som er godkjent til bruk i Osloskolen. Ved å trykke inn på den enkelte app kan du lese mer om appen og hvorfor den er godkjent.

Hvis du som ansatt i Osloskolen ønsker å ta i bruk en app som ikke står i godkjentlisten, se først oversikt over ikke godkjente tjenester. Hvis tjenesten ikke står på noen av listene, må du fylle ut dette skjemaet for at tjenesten skal bli vurdert. Tjenesten skal ikke tas i bruk før den er godkjent.

Godkjente webtjenester