Hovedseksjon

Mentimeter

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Mentimeter er en tjeneste som kan brukes til meningsmåling, avstemninger og undersøkelser. Formålet er å få direkte tilbakemeldinger i gitte settinger, som personalmøter, foreldremøter, etc. 

Lærer lager quiz/avstemning, og elevene deltar ved å skrive inn kode de får tildelt fra lærer. Ved å gi brukeren kode for å delta, kobles ikke svar til en bruker, og dermed personopplysninger. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Leverandøren skriver i sin policy at de overfører informasjon til sine servere i USA, og at de kan dele personopplysningene med sine underleverandører. Tjenesten er gratis, noe som gjør at brukerne kan utsettes for markedsføring og/eller at det samles inn aktivitetsdata. Hva som gjøres med disse opplysningene er usikkert. Leverandør oppgir at de hensyntar EU-kommisjonens SCC. 

Elementer lærere må være obs på/forutsetninger for bruk:

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt.

 • Lærer/ansatt kan ikke pålegges å ta i bruk tjenesten. Dersom man tar i bruk tjenesten og oppretter egen brukerkonto, er dette noe den enkelte selv samtykker til. Man bør bruke skoleplattformbruker dersom det opprettes brukerkonto, og den enkelte ansatte/lærer er selv ansvarlig for å slette egen bruker og relatert innhold når man ikke har bruk for tjenesten lenger. 
 • Det er kun lærer/ansatt som skal opprette undersøkelser i tjenesten. Det vil si, den skal brukes av lærer/ansatt mot elever/foresatte/andre lærere/ansatte. 
 • Tjenesten skal ikke brukes for å samle inn personopplysninger eller personidentifiserbar informasjon, det vil si at man ikke skal samle inn infomasjon som kan være med å identifisere enkeltpersoner.
 • Lærer/ansatt som lager undersøkelsen må passe på å stille spørsmål på en måte så det ikke er naturlig å skrive inn personopplysninger som svar/tilbakemelding. 
 • Lærer/ansatt som gjennomfører undersøkelse må følge med på innspillene som kommer under veis, og fortløpende slette tilbakemeldinger som inneholder personopplysninger eller kan være med å identifisere person. Undersøkelsen skal også slettes umiddelbart etter gjennomføring, for å unngå at personopplysninger blir liggende hos leverandør.  

Brukergruppe: 

 • Lærer - lager quiz/undersøkelse
 • Elever - bruker kun tjenesten for å delta i quiz/undersøkelse.  
 • Foresatte - brukes i foreldremøter, hvor man ber foresatte komme med innspill/forslag/tilbakemeldinger. 

Hva slags type informasjon lagres (aktivitetsdata), og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Personopplysninger:
  • navn, epost, passord og fakturaadresse (ved lisens), betalingsinformasjon
 • Aktivitetsdata:
  • Brukerprodusert innhold: 
   • Hvordan man bruker tjenesten (klikk, innlogging, utlogging, eventuelle innstillinger, deltakelse i konkurranser, kommunikasjon i chat). 
   • Eventuell informasjons om deles i undersøkelser. 
   • Kontakt med support. 
  • Teknisk informasjon: IP-adresse (slettes etter 14 dager), nettleser type, skjermoppløsning og operativsystem, tid og dato du bruker tjenesten, cookies (egen policy). 
  • Leverandør oppgir at de kan bruke informasjonen til å forbedre tjenestene sine (analyse og statistikk). 

Når en bruker benytter seg av tjenesten via kode på Oslo kommunen sitt nett, vil IP-adressen som benyttes være samme for alle brukere i Osloskolen. Det betyr at innsamling av informasjonen ikke vil peke direkte på enkeltperson, men man vil fremstå som en av mange. Når mentimeter da også benyttes på enheter eid av Oslo kommune, med samme type oppsett og innhold, vil dette også gjøre det vanskelig å peke ut enkeltindivider.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis/betaling tjeneste.

Brukerne som har vært involvert i vurderingen av denne tjenesten har ikke opplevd å bli utsatt for markedsføring. 

Leverandør:

Mentimeter.

Hvor lagres informasjon:

I hovedsak i USA, også noe i Tyskland og England. 

Lenke til privacy policy

https://www.mentimeter.com/privacy

Underleverandører: 

Liste over underleverandører

Er det etablert DBA/SCC:

Overføringsgrunnlag utenfor EU/EØS er standard personvernbestemmelser. Ytterligere informasjon etterspurt leverandør. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen