Hovedseksjon

NRK Super

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

NRK Super brukes for å se norske pedagogisk oppbyggede TV-programmer som støtte for bokstavinnlæring, matematikkopplæring og å utvide ordforrådet til elevene. 

Det kreves ikke pålogging når man skal bruke tjenesten, og det skal ikke lagres personopplysninger om brukerne.  

Tjenesten er tilgjengelig både via app på nettbrett og som nettside. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.   

Elementer skolene må være oppmerksomme på/forutsetninger for bruk:

Eventuell ytterligere informasjon kommer etter piloteringsperiode. 

  • Brukerne skal ikke opprette brukerkonto for å ta i bruk tjenesten.
  • Elevene må få innføring i hvordan de skal bruke appen og at dersom det etterspørres personopplysninger som navn, skal de skrive inn alias (for eksempel forbokstav eller fornavn).
  • Elevene må få beskjed om at de ikke skal legge inn noe annen informasjon.
  • Det bør sendes kort infoskriv til foresatte der de blir informert om mulighet for å sette aldersbegrensning og kreve godkjenning for innsending av bilder. All data lagres lokalt på iPaden og slettes automatisk når appen avinstalleres.

Brukergruppe:

Elever, lærere, andre ansatte

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Navn på produsent av datamaskin, mobiltelefon eller smart-TV
  • Hvilket operativsystem enheten har
  • Hvilken nettleserversjon eller e-postklient som benyttes
  • Informasjon om tilkoblingen til tjenesten (IP-adresse og nettverks-ID)
  • Hva slags søkeord som benyttes

Statistikk av bruk og interaksjon av tjenestene blir analysert for å bedre tjenestene. Statisitikken er anonym og kan ikke kobles tilbake til enkeltpersoner. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis, tjenesten er reklamefri. 

Leverandør:

NRK

Hvor lagres informasjon:

Etterspurt leverandør.

Lenke til personvernerklæring:

www.nrksuper.no/personvern

Underleverandører:

Etterspurt leverandør.  

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov da det ikke behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen