Hovedseksjon

NRK Super

Beskrivelse av tjenesten

NRK Super brukes for å se norske pedagogisk oppbyggede TV-programmer som støtte for bokstavinnlæring, matematikkopplæring og å utvide ordforrådet til elevene. 

Det kreves ikke pålogging når man skal bruke tjenesten, og det skal ikke lagres personopplysninger om brukerne.  

Tjenesten er tilgjengelig både via app på nettbrett og som nettside. 

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.   

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elever
 • Lærere
 • Andre ansatte

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.

 • Pålogging: Brukerne skal ikke opprette brukerkonto for å ta i bruk tjenesten.
 • Elevene må få innføring i hvordan de skal bruke appen og at dersom det etterspørres personopplysninger som navn, skal de skrive inn alias (for eksempel forbokstav eller fornavn).
 • Elevene må få beskjed om at de ikke skal legge inn noe annen informasjon.
 • Det bør sendes kort infoskriv til foresatte der de blir informert om mulighet for å sette aldersbegrensning og kreve godkjenning for innsending av bilder. All data lagres lokalt på iPaden og slettes automatisk når appen avinstalleres.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

 • Navn på produsent av datamaskin, mobiltelefon eller smart-TV
 • Hvilket operativsystem enheten har
 • Hvilken nettleserversjon eller e-postklient som benyttes
 • Informasjon om tilkoblingen til tjenesten (IP-adresse og nettverks-ID)
 • Hva slags søkeord som benyttes

Statistikk av bruk og interaksjon av tjenestene blir analysert for å bedre tjenestene. Statisitikken er anonym og kan ikke kobles tilbake til enkeltpersoner. 

Betalingsmodell for tjenesten

Gratis, tjenesten er reklamefri. 

Lenke til personvernerklæring

www.nrksuper.no/personvern

Hvor lagres informasjon?

Det behandles ikke personopplysninger når man ikke har brukerkonto.

Lenke til App Store

https://apps.apple.com/no/app/nrk-super/id659270490

Leverandør

NRK

Underleverandører

Det behandles ikke personopplsyninger når man ikke har brukerkonto.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Ikke behov da det ikke behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?
Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede  personvernerklæringen for Osloskolen