Hovedseksjon

Scratch

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten skal brukes til undervisning innen programmering og algoritmisk tenkning. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Godkjent, forutsatt tilstrekkelig anonymisering av elever (se avsnittet "Opprettelse av brukerkontoer..." under)

Leverandøren skriver i sin policy at de overfører informasjon til sine servere i USA, uten at de oppgir noe lovlig overføringsgrunnlag. Leverandøren oppfordrer og legger til rette for å opprette anonymiserte brukere gjennom en "lærerkonto", og dette er en forutsetning for bruk av tjenesten.

Elementer lærere må være obs på/forutsetninger for bruk:

Selv om elevenes brukerkonti er tilstrekkelig anonymiserte, er det fortsatt mulig for eleven å skrive personinformasjon og laste opp bilde av seg selv i profilen. Videre er det mulig å legge inn personinformasjon i selve programmeringsprosjektene, f.eks. i fritekstfelt, egenopplastede bilder, bakgrunner eller lyder. Lærer må legge til rette for at elevene ikke gjør dette.

Brukergruppe:

Elever og lærere

Hva slags type informasjon lagres (aktivitetsdata), og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Anonymiserte personopplysninger: fiktivt brukernavn (løpenummer-prinsipp), fødselsår/måned og kjønn
  • Aktivitetsdata:
    • Brukerprodusert innhold: Elevens programmeringsprosjekter og informasjon om bruken av nettstedet.
    • Teknisk informasjon: IP-adresse, nettverksplassering og hvilken nettleser du bruker
    • Enhetsinformasjon: Enhets-IDer og egenskaper, operativsystemversjon, språkpreferanser og henvisningsadresser

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis tjeneste

Tjenesten er utviklet av et amerikansk universitet og brukes til forskning.

Leverandør: 

Massachusetts Institute of Technology

Hvor lagres informasjon:

USA

Lenke til personvernerklæring:

https://scratch.mit.edu/privacy_policy

Underleverandører:

Google Analytics

Er det etablert databehandleravtale eller standardklausuler?

Ingen databehandleravtale er etablert og leverandøren benytter ikke et gyldig overføringsgrunnalag.

Opprettelse av brukerkontoer til elevene i Scratch

Skolene må bruke «Lærerkontoer» til å opprette anonyme kontoer til de elevene som skal bruke Scratch. Mer informasjon om dette finnes her. Ikke bruk elevenes brukernavn til skoleplattformen/Feide, deler av navn, initialer eller andre brukernavn som kan knyttes til en spesifikk elev. Brukernavnene kan for eksempel genereres basert på løpenummer eller løpebokstaver, f.eks. av typen «abi-4a-01». Alle må også ha unike passord.

Vi anbefaler «Method 3: CSV Upload», se side 4 i denne veilederen. Lærer starter med å opprette brukernavn i et regneark med tilhørende passord og laster opp disse i riktig klasse i Scratch. Så må elevene få hvert sitt anonyme brukernavn med tilhørende passord utdelt (kan f.eks. skrives på side 2 i kodekursheftet). Når eleven logger på første gang, blir de bedt om å oppgi fødselsmåned/-år, kjønn og land. Disse dataene er ikke direkte personidentifiserbare, så tilstrekkelig grad av anonymitet er likevel ivaretatt. Elevene må ikke legge inn navn, bilde eller annen personidentifiserende informasjon i profilen eller programmeringsprosjektene.

Ressursfilmer og kodekurshefte

I forbindelse med de sentralt organiserte kodekursene som var på 4. trinn tidligere, ble det utarbeidet et kodekurshefte og noen ressursvideoer som kan brukes som introduksjon til selve Scratch-konseptet og de fire kurs-modulene. Filmene ligger fritt tilgjengelig på Vimeo:

Håndtering av vanlig feilmelding

Dersom en elev får feilmeldingen «Du må være en ny elev for å fullføre registreringen» må informasjonskapsler/cookies fra Scratch fjernes. Her finner du beskrivelse av hvordan dette gjøres i Chrome og Edge (for PC) og i Safari (for iPad).

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen