Hovedseksjon

Scratch

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten skal brukes til undervisning innen programmering og algoritmisk tenkning. 

Er tjenesten godkjent?

Godkjent, forutsatt tilstrekkelig anonymisering av elever (se avsnittet "Opprettelse av brukerkontoer..." under)

Leverandøren skriver i sin policy at de overfører informasjon til sine servere i USA, uten at de oppgir noe lovlig overføringsgrunnlag. Leverandøren oppfordrer og legger til rette for å opprette anonymiserte brukere gjennom en "lærerkonto", og dette er en forutsetning for bruk av tjenesten.

Hvem kan bruke tjenesten?

  • Elever
  • Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?
Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.


Selv om elevenes brukerkonti er tilstrekkelig anonymiserte, er det fortsatt mulig for eleven å skrive personinformasjon og laste opp bilde av seg selv i profilen. Videre er det mulig å legge inn personinformasjon i selve programmeringsprosjektene, f.eks. i fritekstfelt, egenopplastede bilder, bakgrunner eller lyder. Lærer må legge til rette for at elevene ikke gjør dette.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

  • Anonymiserte personopplysninger: fiktivt brukernavn (løpenummer-prinsipp), fødselsår/måned og kjønn
  • Aktivitetsdata:
    • Brukerprodusert innhold: Elevens programmeringsprosjekter og informasjon om bruken av nettstedet.
    • Teknisk informasjon: IP-adresse, nettverksplassering og hvilken nettleser du bruker
    • Enhetsinformasjon: Enhets-IDer og egenskaper, operativsystemversjon, språkpreferanser og henvisningsadresser

Betalingsmodell for tjenesten

Gratis tjeneste. 

Tjenesten er utviklet av et amerikansk universitet og brukes til forskning.

Lenke til personvernerklæring

https://scratch.mit.edu/privacy_policy

Hvor lagres informasjon?

USA

Leverandør

Massachusetts Institute of Technology

Underleverandører

Google Analytics

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Ingen databehandleravtale er etablert og leverandøren benytter ikke et gyldig overføringsgrunnalag.

Opprettelse av brukerkontoer til elevene i Scratch

Skolene må bruke «Lærerkontoer» til å opprette anonyme kontoer til de elevene som skal bruke Scratch. Mer informasjon om dette finnes her. Ikke bruk elevenes brukernavn til skoleplattformen/Feide, deler av navn, initialer eller andre brukernavn som kan knyttes til en spesifikk elev. Brukernavnene kan for eksempel genereres basert på løpenummer eller løpebokstaver, f.eks. av typen «abi-4a-01». Alle må også ha unike passord.

Vi anbefaler «Method 3: CSV Upload», se side 4 i denne veilederen. Lærer starter med å opprette brukernavn i et regneark med tilhørende passord og laster opp disse i riktig klasse i Scratch. Så må elevene få hvert sitt anonyme brukernavn med tilhørende passord utdelt (kan f.eks. skrives på side 2 i kodekursheftet). Når eleven logger på første gang, blir de bedt om å oppgi fødselsmåned/-år, kjønn og land. Disse dataene er ikke direkte personidentifiserbare, så tilstrekkelig grad av anonymitet er likevel ivaretatt. Elevene må ikke legge inn navn, bilde eller annen personidentifiserende informasjon i profilen eller programmeringsprosjektene.

Ressursfilmer og kodekurshefte

I forbindelse med de sentralt organiserte kodekursene som var på 4. trinn tidligere, ble det utarbeidet et kodekurshefte og noen ressursvideoer som kan brukes som introduksjon til selve Scratch-konseptet og de fire kurs-modulene. Filmene ligger fritt tilgjengelig på Vimeo:

Håndtering av vanlig feilmelding

Dersom en elev får feilmeldingen «Du må være en ny elev for å fullføre registreringen» må informasjonskapsler/cookies fra Scratch fjernes. Her finner du beskrivelse av hvordan dette gjøres i Chrome og Edge (for PC) og i Safari (for iPad).

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?
Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede  personvernerklæringen for Osloskolen