Hovedseksjon

GeoGebra Graphing Calculator

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er en grafapp, og skal brukes i matematikkopplæring. Brukerne kan tegne graffunksjoner, undersøke ligninger og finne spesielle funksjonspunkter. 

Tjenesten er tilgjengelig både gjennom nettside og app på nettbrett, og elevene trenger ikke logge seg inn for å bruke den. Det er kun faglig innhold som behandles i tjenesten (løste matteoppgaver, tegnede grafer). Dersom man bruker tjenesten på nettbrett, vil den identifisere nettbrettet uten å koble det til personopplysninger.  

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

Elever og lærere.

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

  • Det anbefales at skolen bruker versjon av tjeneste lastet ned på pc/iPad. Da fungerer tjenesten også uten internett. 
  • Brukere må få beskjed om:
    • de ikke skal lage brukerkonto/logge seg inn for å bruke tjenesten.
    • retningslinjer for hvordan dele informasjon ift levering av elevarbeid. 

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Tjenesten kan brukes uten å ha registrert bruker, og da samles det ikke personopplysninger.

Bruksdata som ikke er koblet til person, for eksempel hvor lenge tjenesten er brukt. 

Informasjonen som behandles er lik uavhengig av om man bruker tjenesten via app eller som nettside. 

Betalingsmodell for tjenesten

Tjenesten er gratis og reklamefri. 

Lenke til personvernerklæring

https://www.geogebra.org/privacy

Hvor lagres informasjon?

Dersom man bruker nedlastet versjon av tjeneste, lagres dette lokalt på PC/iPad.  

Bruksdata lagres både innenfor og utenfor EU/EØS (se mer informasjon om underleverandører). 

Leverandør

GeoGebra GmbH, Østerrike

 

Underleverandører

Google, USA (analyse av bruk og trafikk, ikke koblet til person)

Hotjar, Malta (innsamling av bruksdata om hvor lenge tjenesten brukes, ikke koblet til personopplysninger)

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Ikke behov da det ikke skal behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen