Duolingo (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Duolingo er en tjeneste for soråkopplæring, hvor brukeren kan øve på gramatikk, uttale og utvikle ordforråd. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retninglinjer/forutsetninger for bruk:

Eventuell ytterligere informasjon kommer etter piloteringsperiode.

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt.  

  • Brukere må få beskjed om:
    • at de ikke skal opprette bruker for å bruke tjenesten.
    • at de skal skru på "do not track" funksjonalitet, som gjør at det ikke sendes informasjon til underleverandører.  

Brukergruppe

Lærere og elever. 

Hva slags type informasjon lagres (aktivitetsdata), og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles brukerdata, da man ikke skal opprette bruker for å bruke tjenesten. 

Aktivitetsdata som brukermønster (klikk, scrolling), tekniskdata (enhetstype, operasjonssystem), navigasjon (hvor lenge tjenesten er brukt), læringsaktiviteter (svar).

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis.

Leverandør:

Duolingo, Inc. 

Hvor lagres informasjon:

Innenfor EU/EØS. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.duolingo.com/privacy

Underleverandører:

Amazon Web Service (dataservere)

Google (søkemotorleverandør)

Crashlytics (analyse)

ZenDesk (support)

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke nødvendig da det ikke skal behandles personopplysninger, leverandør er etterspurt bekreftelse på at dette stemmer. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen