Hovedseksjon

GeoGebra Classic

Denne vurderingen tar for seg bruken av appen eller den installerte versjonen på PC, ikke gjennom nettleser. 

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er en grafapp, og skal brukes i matematikkopplæring. Brukerne kan generere formler og geometriske figurer knyttet til matematiske uttrykk.  

Tjenesten er tilgjengelig både gjennom nettside og app på nettbrett, og elevene trenger ikke logge seg inn for å bruke den. Det er kun faglig innhold som behandles i tjenesten (løste matteoppgaver, tegnede grafer). Dersom man bruker tjenesten på nettbrett, vil den identifisere nettbrettet uten å koble det til personopplysninger. 

Bruk av app: elevene screenshot av arbeidet som gjøres, og leverer dette. 

Bruk på pc: installert versjon, hvor man kan lagre uten å ha brukerkonto. 

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

Elever og lærere.

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

  • Brukere må få beskjed om:
    • at de ikke skal lage bruker eller logge seg inn for å bruke tjenesten
    • retningslinjer for  deling av informasjon ved levering av elevarbeid.  

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Tjenesten skal brukes uten innlogging, og dermed behandles det ikke personopplysninger. 

Tjenesten behandler bruksdata som ikke er koblet til person, for eksempel hvor lenge tjenesten er brukt. 

Informasjonen som behandles er lik uavhengig av om man bruker tjenesten via app eller innstallert versjon. 

Betalingsmodell for tjenesten

Tjenesten er gratis. Elevene utsettes ikke for reklame. 

Lenke til personvernerklæring

https://www.geogebra.org/privacy

Hvor lagres informasjon?

Dersom man bruker iPad lagres informasjonen lokalt.  

Bruksdata lagres både innenfor og utenfor EU/EØS (se mer informasjon om underleverandører).

Leverandør

GeoGebra GmbH, Østerrike

Underleverandører

Google, USA (analyse av bruk og trafikk, ikke koblet til person)

Hotjar, Malta (innsamling av bruksdata som hvor lenge tjenesten brukes, ikke koblet til person)

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Ikke behov da det ikke skal behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen