Hovedseksjon

Cricut Design Space

Beskrivelse av tjenesten

Cricut er en innstallert programvare til PC. Elevene kan laste opp bilder og videreutvikle disse, eller tegne egne bilder i tjenesten. Videre kan elevenes design printes ut på vinylprinter. 

Tjenesten kan kun brukes mot vinylprintere, og skolen må ha dette for å kunne bruke tjenesten. 

Tjenesten er egnet for ungdomsskoleelever og oppover. 

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elever
 • Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer blir ivaretatt. 

 • Lærer skal informere om at elever ikke skal opprette egen brukerkonto.
 • IKT-ansvarlig skal opprette en felles epostkasse fra Driftsportalen som kun gjelder for Criocut Design Space, og legger til en anonym aliaskonto. Denne skal brukes til å printe ut elevenes design. 
 • Elever kan dele fil med lærer i avtalt område i aliaskonto, for at lærer deretter kan hente filen fra aliaskonto og printe den ut. 
 • Lærer må informere tydelig om at det ikke skal lastes opp personopplysninger i appen. Dette er for eksempel navn, kortinformasjon, bilder av andre elever eller eleven selv.  
 • Skolene må sikre at innhold og brukerkonto skal slettes etter bruk.
 • Skolene må sikre at det ikke foretas kjøp av design i app. Det er mulig med kjøp av andre Cricut-brukeres design, men det forutsetter at det legges inn kortopplysninger. 

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til? 

For brukerkonto lagres følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • E-postadresse
 • Passord
 • Land brukeren er i 
 • Kommersiell informasjon (f. eks hvilke Cricut-produkter er kjøpt av brukeren)

Det lagres også brukergenerert innhold (IP-dresse, cookies, hvor lenge tjenesten er brukt, enhetsinformasjon, klikk og søk i tjenesten. Informasjonen er ikke koblet til enkeltpersoner).

Derfor skal det brukes aliaskontoer for å laste opp og printe ut elevenes design. 

Betalingsmodell for tjenesten

Tjenesten er gratis. 

Brukerne utsettes for noe reklame. Reklamen omfatter bilder av ulike maler og design som kan kjøpes i app. Malene og design er laget av andre brukere av appen. Det er ikke mulig med kjøp av disse, med mindre det er lagt inn kortinformasjon i appen. 

Lenke til personvernerklæring

https://cricut.com/legal#privacy-policy 

Se også Legal | Cricut Shop for mer informasjon om behandling av personopplysninger til brukere i EU/EØS. 

Lenke til App Store

Cricut Design Space on the App Store (apple.com)

Hvor lagres informasjon

USA.

Leverandør

Cricut, Inc.

Underleverandører

Det er ikke oppgitt av leverandør. 

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser?

Det er ikke inngått databehandleravtale eller SCC. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.