Hovedseksjon

Puppet Pals

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Puppet Pals er en app hvor elever kan bruke kreatitiviteten deres til å lage et interaktivt dukketeater for å lære om historie eller øve seg på språkferdigheter. 

Puppet Pals har flere varianter. Osloskolen benytter seg av følgende tjenester:

  • Puppet Pals 2
  • Puppet Pals HD Director's Pass

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Det er ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren. 
  • Det skal ikke behandles personopplysninger i appen. 
  • Informasjon lagres lokalt på iPad.
  • Lærer må informere om at elever ikke skal laste opp bilder eller lydopptak av seg selv eller andre medelever. 
  • Skolene må sørge for etablerte rutiner for nullstilling/sletting og trekking av lisenser når bruk ikke lenger er nødvendig. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles personopplysninger i appen. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Begge varianter av appen er betalt. Det er ingen markedsføring i tjenesten. Dette gjelder for alle varianter av tjenesten som Osloskolen bruker. 

Leverandør:

Polished Play, LLC.

Hvor lagres informasjon:

Det lagres ingen personopplysninger. Appen lagrer lokalt på iPad. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.polishedplay.com/privacy

Underleverandører:

Det behandles ingen personopplysninger.

Er det etablert DBA/SCC:

Det behandles ingen personopplysninger, og dette er derfor ikke nødvendig. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.