Hovedseksjon

Tilgjengelighetserklæringer

Her er tilgjengelighetserklæringen for skolenes nettsider.

Klikk på produktnavnet for å åpne tilgjengelighetserklæringen:

 

Mangler og alternativ 

Vi gjør vårt beste for at alt innhold på aktuelt.osloskolen.no og skolenes nettsider skal være tilgjengelige. Vi vet at det finnes mangler på sidene våre, disse beskriver vi i listen under.  
 
Ta kontakt med oss dersom du opplever mangler som ikke finnes i denne listen. 

Kjente mangler: 

  • Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering, bilder eller illustrasjoner.
  • Tabeller. Det finnes tabeller som ikke er kodet riktig og bryter kravene om tilgjengelighet.
  • Bilder. Det mangler alternativ tekst på noen bilder på nettsidene.
  • Nyhetsartikler. Noen overskrifter, kulepunkter og bildetekster mangler riktig formatering. 
  • Filmer med lyd. Det mangler teksting på noen av filmene som er publisert på nettsidene.
  • Engelsk tekst. Noe engelsk tekst er ikke formatert på riktig språk.  

Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet? Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet? 

Vi ønsker innspill til hvordan vi kan forbedre nettstedene  

Du kan kontakte oss på e-post: skoleweb.kom@osloskolen.no