Skolemelding

Brukerstøtte

Ta kontakt med IKT-ansvarlig på skolen for hjelp og veiledning. Utdanningsetaten kan kontaktes på itsportal@ude.oslo.kommune.no