Hovedseksjon

Personvernerklæring for Portalen og Skolemelding-app for foresatte

Innhold


Om Portalen og Skolemeldingsappen

Som foresatt i Osloskolen får du automatisk tilgang til Skoleplattform Oslo inkludert Portalen og Skolemelding når du har barn i Osloskolen som er under 18 år.  Når du logger på Skoleplattform Oslo, kommer du inn i Portalen. Denne løsningen inneholder infosider og et meldingssystem der du kan sende og motta meldinger.

Skolemelding er en meldings-app for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Appen er en utvidelse av dagens meldingsverktøy i Skoleplattform Oslo, og gjør det mulig å enkelt få tilgang til alle meldinger fra skolen på telefonen. Du kan besvare meldinger eller selv sende meldinger til læreren og andre ansatte på skolen din.

I Portalen kan du:

 • Sende meldinger til kontaktlærere, faglærere og ansatte ved skolen
 • Svare på meldinger du har fått fra skolen​
 • Få en samlet oversikt over sendte og mottatte meldinger​
 • Enkelt få oversikt over hvilke meldinger som gjelder for ditt barn
 • Enkelt få oversikt over dine verktøy og nettressurser som brukes på skolen

 

I Skolemelding-appen kan du:

 • Logge på med en firesifret kode​
 • Sende meldinger til kontaktlærere, faglærere og ansatte ved skolen
 • Svare på meldinger du har fått fra skolen​
 • Enkelt få oversikt over hvilke meldinger som gjelder for ditt barn
 • Få en samlet oversikt over sendte og mottatte meldinger​


Generelt er opplysningenes tilgjengelighet i plattformen knyttet til rollen som foresatt og hvilke barn du har i Osloskolen. Som foresatt kan du sende, svare og lese meldinger, samt hvilke meldinger som tidligere er mottat og sendt. I Portalen kan du også se hvilke lærere barna dine har.

Behandling av personopplysninger i Portalen og Skolemelding

Skolemelding og meldingsverktøyet i Portalen er et kommunikasjonsverktøy for bruk innad på skolen mellom ansatte, lærere og elever/foresatte. Begrunnelsene for bruk av personopplysninger er for å enkelt kunne kommunisere med barnas lærere og andre ansatte på skolen.

Hvilke personopplysninger blir behandlet i Portalen og Skolemelding-appen?

Følgende personopplysninger overføres fra de skoleadministrative systemene IST Everyday og Visma InSchool til Portalen/Skolemelding:


Personalia (elever, ansatte og foresatte):

 • Alle: Fødselsnummer
 • Alle: Intern-ID i SATS
 • Alle: Fornavn
 • Alle: Etternavn
 • Alle:  Telefonnummer
 • Foresatte: E-postadresse
 • Alle: Rolle (elev, ansatt eller foresatt)
 • Elev + foresatt: Knytning mellom elev og foresatt

 

Portalen og Skolemelding-appen skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, for eksempel ditt barns helseopplysninger.

Gruppemedlemskap + rolle i gruppene (elev, lærer, foresatt):

 • Alle: Elevgruppe/klasse
 • Elever + lærere: Basisgruppe
 • Elever + lærere: Faggrupper
 • Alle: Samlegrupper for hhv. alle elever, lærere, ansatte og foresatte ved hver skole

 

Følgende personopplysninger overføres fra SITS (voksenopplæringsbase) til Portalen/Skolemelding:

 • Personalia (elever og ansatte)
 • Fødselsnummer
 • Brukernavn i driftsløsningen / Feide-ident
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Rolle: (ansatt eller student)
 • Skolekode (Oslointern ID for skolen)
 • Kontaktlærer
 • Klasse

 

Gruppemedlemskap:

 • Master record-kode (SITS-intern gruppe-ID)
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsnummer
 • Tilgang
 • Skolekode
 • Skolenavn
 • Skoleår

 

Følgende personopplysninger overføres fra SIKT (Driftsløsning) til Portalen:

 • Fødselsnummer
 • Brukernavn i driftsløsningen / Feide-ident

 

Ingen automatisk saksbehandling

Det er ingen automatisk saksbehandling i løsningen.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysningene dine blir lagret i Portalen så lenge du har barn som er under 18 år, som går i Osloskolen. Meldingene i løsningen blir slettet ved skolestart hvert år.

Utlevering av personopplysninger til andre

Det utleveres ingen personopplysninger til andre systemer.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Osloskolen gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i Portalen og Skolemeldings-appen.

Kontakt oss

Send en e-post til personvern@osloskolen.no hvis du lurer på noe.