Hovedseksjon

Nettfilter på iPad

Nettfilteret skal blokkere for uønsket innhold på Osloskolens nettbrett. Filteret gjelder både på skolen og i hjemmet.

Det kan skje at filteret ikke stopper alt uønsket innhold. Å jobbe med nettvett vil fortsatt være den viktigste forutsetningen for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter på en trygg og god måte. 

I tillegg til det innholdet som automatisk filtreres bort, har skolene tilgang til å hviteliste og svarteliste spesifikke nettsider som skal/ikke skal benyttes til undervisningsformål. Skolene kan også selv velge å skru av nettfilteret for utvalgte grupper.