Hovedseksjon

Databehandleravtaler

Skal skolen sette ut behandlingen av personopplysninger til virksomheter (leverandører) utenfor kommunen, skal forholdet mellom virksomhet (behandlingsansvarlig) og leverandør (databehandler) være regulert i en avtale – databehandleravtale. Avtalen skal sikre at opplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningsloven. Databehandleravtaler skal inngås av UDE sentralt.

Oversikt over eksterne Feide-tjenester/skytjenester som Utdanningsetaten har databehandleravtale med.