Hovedseksjon

Bruk av Teams i Osloskolen

Teams er et digitalt verktøy som gir lærere og elever mulighet til å snakke sammen via lyd, video og chat. Verktøyet gir også elever og lærere gode muligheter til å planlegge og gjennomføre undervisningen digitalt, ved å dele faginnhold, gjøre oppgaver og snakke sammen om skolearbeidet.

Elevene har tilgang til Teams via nettleser eller Teams-appen på PC, Mac, læringsbrett og mobil.

Digitale klasserom

Mange skoler har opprettet klasse-team for elevene og lærerne sine. Da kan lærerne gjennomføre undervisning for alle elevene i klassen samtidig, nesten som i et vanlig klasserom. 

Læreren kan ha kameraet sitt skrudd på, slik at elevene ser ham/henne. Læreren kan også dele innhold fra egen skjerm mens han snakker.

Elevene kan på sin side skru av mikrofonen mens de hører på læreren, og skru den på hvis de ønsker å stille et spørsmål. Elevene kan enten ha kameraet sitt skrudd på, slik at de andre i klasserommet kan se ansiktet, eller skru av kameraet.

Kan legge til annen bakgrunn

Fordi Teams skaper en klasseromssituasjon for elevene og læreren, er det mest hensiktsmessig hvis eleven kan sitte et sted uten å bli forstyrret. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan eleven bruke hodetelefoner for at det skal bli enklere å konsentrere seg om undervisningen.

For å skjerme andre i husstanden, kan eleven velge å skru på et annet bakgrunnsbilde. Da vil de andre i klasserommet kun se eleven, mens det meste av bakgrunnen vil bli borte (per nå kun tilgjengelig på PC og Mac).

Menyen med alternativer for videosamtalen kommer til syne når eleven flytter musepekeren over skjermen på PC eller Mac. På læringsbrett og mobil får eleven tilgang til menyen ved å trykke på skjermen.

Slik hjelper du eleven med å komme i gang

Skolen har installert Teams-appen på elevens skole-PC/læringsbrett. Eleven åpner appen og skriver inn sitt Feide-brukernavn og passord. Dette er det samme brukernavnet og passordet som eleven bruker på de andre digitale tjenestene på skolen.

På private enheter kan dere laste ned og installere Teams-appen fra Office 365, App store eller Google Play.

Nettvett og råd og regler for bruk av IKT

Når undervisningen foregår digitalt, er nettvett og fornuftig oppførsel i digitale kanaler ekstra viktig. Lærerne har stort fokus på klasseledelse også i den situasjonen vi er i nå. Det er laget råd og regler for bruk av IKT-utstyr som skolene oppfordres til å publisere på egne nettsider og gjøre elevene kjent med.

Snakk gjerne med eget barn om nettvett. Du finner ressurser om nettvett her.

Opplever dere at eget eller andres barn blir mobbet, ta kontakt med skolen så fort som mulig. Dette vil bli behandlet på lik linje med annen mobbing.

Verktøyet Lesefremdrift i Teams

Lesefremdrift er et gratis verktøy tilgjengelig i Teams som hjelper elevene med å øve på leseflyt. Elevene kan lese et avsnitt høyt mens de spiller inn video og lyd, og deretter levere innspillingene til lærer. Lærer kan skru av muligheten for å spille inn video før de tildeler oppgaven. Innspillingene gjør det mulig for lærer å følge elevenes progresjon kontinuerlig.

Lærere kan laste opp en lesepassasje fra et Word- eller PDF-dokument, eller raskt velge eksempeltekster fra ReadWorks. Elevene leser avsnittene de er tildelt høyt og sender inn opptak. Opptakene kan åpnes av læreren når som helst og vurderes. Elevene kan få en rapport med lærerens vurdering. 

Det er kun eleven selv, lærer og skoleleder som har tilgang til data om eleven fra Lesefremdrift.

Bruk av kunstig intelligens i Lesefremdrift

Lærere kan bruke kunstig intelligens for å gjenkjenne om en elev leser feil. Lærere kan endre de foreslåtte feilene ved å trykke på et av ordene eleven uttaler feil, og kategorisere det manuelt etter feiltype. Hvor mange ord eleven leser i minuttet kan også korrigeres. Nøyaktigheten justeres automatisk når lærere går gjennom opptaket. Lærere kan lytte til opptakene så mange ganger de ønsker og hoppe til et hvilket som helst ord i avsnittet.

Lesefremdrift samler inn informasjon om hvor mange feil eleven gjør, hvilke ord som oppfattes vanskelig å lese og hvor mange ord eleven leser i minuttet.

Elever kan selv se all data som er samlet inn om dem ved å logge inn med skolekontoen sin på https://eduinsights.microsoft.com/transparencyreport/

Du kan lese mer om Lesefremdrift på Microsoft sine nettsider.

Trygg bruk av Teams

Skolene i Oslo bruker Teams som samhandlingsverktøy fordi det er en del av Osloskolens digitale plattform, Skoleplattform Oslo. Dette er en felles plattform for Osloskolen som gir lærere, elever og foresatte tilgang til informasjon, relevante arbeidsverktøy og apper.

Osloskolens instalasjon av Teams er tilpasset for bruk i skolen på flere områder blant annet gjennom rettighetsstyring og tilgjengelig funksjonalitet. Vi er i kontinuerlig samarbeid med leverandørene for å tilpasse løsningen enda bedre. 

Osloskolen har databehandleravtale med Microsoft om bruk av Teams i Osloskolen. Avtalen skal sikre at opplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningsloven. Det betyr at vi har en avtale med Microsoft på hvordan innholdet (dokumenter, filer, samtaler osv.) og personopplysningene (påloggingsinformasjonen) til elevene skal oppbevares, og når det skal slettes.

Les mer om personvern i Osloskolen

Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål om bruk av Teams.