Hovedseksjon

Literate

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Literate er en tjeneste for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne (dysleksitester). Testene består av screeningtester og oppfølgingstester. For å få gjennomføre disse testene må man være utdannet lærer, førskolelærer, spesialpedagog, logoped, psykolog eller tilsvarende, og man må ha gjennomført obligatorisk sertifiseringskurs for å få tilgang til å ta i bruk tjenesten. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging via Feide.
 • Skolen må etablere retningslinjer for hvordan informasjonen skal behandles. Dette gjelder både fysisk og digitale dokumenter til gjennomgang/vurdering med logoped og eventuelt foresatte, samt  overføring til system for videre behandling. 
 • Lærer som skal gjennomføre test av elev må ha gjennomført kurs for å bli sertifisert testleder.
 • Det er kun ansatte som har sertifiseringskurs som kan få tilgang til tjenesten.   
 • Når en lærer med Literate tilgang slutter, må skolen gi beskjed til leverandør for at brukeren skal slettes. 

Brukergruppe:

Tjenesten vil bli brukt i situasjoner hvor elever skal utredes for lese- og skrivevansker, og det er kun disse elevene som vil få tilgang til tjenesten. Dette administreres av testleder på skolen.

 • Elev - gjennomfører test.
 • Testleder - initierer test, og kan se testresultatene til eleven.

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Testledere
  • Navn, arbeidssted, stilling, utdanningsbakgrunn, e-post, telefonnummer, fakturainfo. Denne informasjonen er tilgjengelig for leverandør.
 • Supporthenvendelser
 • Testkandidat - Barnetest
  • Alder, kjønn, klassetrinn, fylke, hjemmespråk, resultater på testene. Disse dataene er tilgjengelig for testadministrator og superadministrator.
  • Identifiserende data som navn, fødselsdato, skole og kommune lagres, men er kun tilgjengelig for testadministrator (skolen) og krypteres i databasen.
 • Testkandidat - Voksentest og ungdomstest
  • Alder, kjønn, høyes gjennomført utdanning, om man er under videregående utddanning, voksenopplæring, arbeidsavklaringstiltak eller høyere utdanning, utdanningsprogram, hjemmespråk, selvevaluering ifht språk, lesing og skriving, matematikk og konsentrasjon.
  • Identifiserende data som navn er kun tilgjengelig for testadministrator (skolen), og krypteres i databasen. 

Alle tester slettes automatisk og permanent etter 3 år, da det ikke lenger er formålstjenelig å lagre disse opplysningenen lenger enn 3 år. Testadministrator kan også slette brukte og fullførte tester som er 3 måneder gamle.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Det brukes betalt versjon av tjenesten, og brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Literate AS

Hvor lagres informasjon:

Norge og Tyskland.

Lenke til personvernerklæring:

https://literate.no/personvernerklaering/

Underleverandører:

Signicat AS, BankID innlogging. Norge. 

Fjellstad Media AS, programmeringstjeneste. Norge

Amazon Web Services EMEA SARL, skylagring. Tyskland. Leverandør har planer om å fase ut denne underleverandøren.

Redpill Linpro Oslo AS, skylagring. Norge.

Er det etablert DBA/SCC:

Det er etablert databehandleravtale med leverandør.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.