Hovedseksjon

Utdanningsetaten og Diakonhjemmet signerte kontrakt

Marte Gerhardsen

Utdanningsetaten inviterte i september 2021 til en konkurranse om en ny videregående skole i samarbeid med en helseaktør. I juni 2022 ble det klart at Diakonhjemmet vant konkurransen, og forprosjektet ble startet i forrige uke.

Viktig for å utdanne flere innen helse- og oppvekstfag

– Med denne avtalen er Diakonhjemmet ett steg videre i arbeidet med å bygge en ny videregående skole for 810 elever fra hele Oslo. Skolen blir et viktig bidrag for å utdanne flere elever innenfor helse- og oppvekstfag, i tillegg til utdanning  innen studiespesialisering, sier adm.dir og forstander Ingunn Moser. 

I forprosjektet skal Diakonhjemmets ulike virksomheter og VID vitenskapelige høgskole bidra med innspill til UDE knyttet til det utdanningsfaglige innholdet. Forprosjektet skal være ferdig i mai 2023. Skolen skal drives av Oslo kommune, og den er planlagt innflyttingsklar i 2027.

Imponerende arbeid bak søknaden

– Det er et imponerende arbeid som ligger bak denne søknaden, og jeg tror dette kan bli et utrolig spennende prosjekt – som forhåpentligvis om noen år resulterer i en splitter ny og moderne videregående skole med helsefaglig profil, sier direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen.

– Like viktig som utdanningen og selve skolebygget, er det langsiktige skolefaglige samarbeidet som skal etableres mellom Utdanningsetaten og Diakonhjemmet. Her tror jeg vi har masse å lære av hverandre, og at dette samarbeidet vil komme framtidas elever til gode, sier Gerhardsen.

Unik plassering av en videregående skole

– Denne sentrumsnære skolen skal inn i et moderne skolebygg som ligger midt i en campus, og med ulike helse-, omsorg- og utdanningsinstitusjoner innenfor en radius på noen hundre meter. Det er ganske unikt. Når skolebygget fylles med elever, vil de ha veldig kort vei til kontakt med fagområder og yrkesaktivitet innenfor de fagene de fordyper seg i, forteller Ingunn Moser. 

Gerhardsen understreker også at den nye skolen er en del av satsningen på profilskoler, som skal sikre attraktive skoleplasser, og styrke rekrutteringen til yrkesfag for å håndtere den økende etterspørselen etter arbeidskraft.

– Dette er et viktig arbeid for oss i Osloskolen. Vi vet at det er, og vil være, et kjempestort behov for arbeidskraft – både faglærte og høyere utdannede – i helsevesenet framover. Dette er også noen av de aller viktigste jobbene i Norge, sier direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen.

 

Fakta:

  • I juni 2022 vant Diakonhjemmet konkurransen om forprosjektet for å bygge videregående skole med helse- og oppvektsfag i Oslo.
  • Skolen med 810 elever skal drives av Oslo kommune.
  • Forprosjektet er et samarbeid mellom Utdanningsetaten (UDE) og Diakonhjemmet.
  • Forprosjektet skal være ferdig i mai 2023.
  • Behandling i Oslo Bystyre – trolig i løpet av 2023.
  • Ny skole planlegges ferdigstilt i 2027.