Hovedseksjon

Vold- og trusselhendelser i skolen 2017

Pressekonf vold og trussel

– Utfordringer i samfunnet speiler seg også i skolen, lærere og rektorer følger opp enkeltelever hver eneste dag. Rapporten viser at volds- og trusselhendelsene øker. Det som kanskje overrasker mange, er at det er de yngste elevene, barn på 6 til 12 år, som står for de fleste volds- og trusselhendelsene, sa direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.

HR-direktør i Utdanningsetaten, Anne Ferginac, la frem rapporten og understreket at det er viktig at man har et todelt fokus når man behandler hendelser med vold og trusler. Alle ansatte skal oppleve en trygg skole og være trygge på jobb. Samtidig må elevene som utøver vold eller trusler få den støtte og hjelpen de trenger for å ikke ty til vold eller trusler.

På pressetreffet bidro flere samfunnsaktører og kompetansemiljøer. Ungdommer fra Forandringsfabrikken uttrykte at voksne må bli flinkere til å se hva som ligger bak atferden til barn, og at ingen barn ønsker å være voldelige. Rektor på Apalløkka skole, Elisabeth Dullum fortalte sammen med sin miljøarbeider Kamal Saaliti om hvordan skolen jobber for en trygg skole. Forsker Mogens Aalbæk satt forsamlingen inn i hvordan barne- og ungdomshjernen fungerer og hva som kan utløse voldelig atferd og aggresjon.

– Solide læringsmiljø der elever føler at de blir sett og forstått, og får oppleve mestring og tilhørighet vil være en viktig beskyttelsesfaktor, sa Inger Bergkastet, leder av Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten.

Politiet, ved Bjørn Øvrum, understreket at de aller fleste ungdommer, uansett hvor du er i byen, ikke er verken kriminelle eller utøver vold og trusler. Men de som har utfordringer blir fulgt spesielt opp, også av politiet.

På seminaret ble det understreket at barn og unge som utøver vold og trusler ofte har sammensatte utfordringer både utenfor skolen og i skolen.

– Nå må vi gå inn i dybden og finne ut av årsakene til volden, sa byråd Inga Marthe Thorkildsen, før hun fortsatte , – skal vi lykkes med det må barn og unge være våre viktigste samarbeidspartnere. Vi må huske at barn ikke er vanskelige av natur. De har det vanskelig, og vi må finne ut hvorfor.

Rapporten fra Utdanningsetaten viser:

  • Det er flest hendelser per ansatt i spesialskoler/spesialgrupper/tilrettelagt opplæring. Osloskolen har både spesialgrupper og en spesialskole for elever med atferdsvansker eller andre vansker hvor atferd er en del av utfordringsbildet. Disse gruppene og skolene har flest hendelser per ansatt
  • Det er hovedsakelig 1–3 elever av elevene som står for de fleste hendelsene på ordinære skoler.
  • De fleste av utøverne er elever i alderen fra 6–12 år
  • 4 hendelser var av en slik alvorlighetsgrad at de ble meldt til Arbeidstilsynet
  • 43 hendelser ble politianmeldt

Årsrapport 2017
Vold og trusselhendelser mot ansatte i Utdanningsetaten (pdf)

Rapport over vold og trusselhendelser for elever finner du her