Hovedseksjon

Campus Inkrement

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning ("flipped classrom"), og brukes i matteundervisning.

Brukere opprettes i tjenesten første gang de logger inn med Feide. 

Elevenes oppgavebesvarelser lagres fortløpende, og eleven får mulighet til å følge egen progresjon og resultater i fagstoffet. For eleven vil det forventes at svar og aktivitet lagres når eleven bruker et digitalt læremiddel i skolesammenheng. Tilsvarende vil lærer og elev forvente at resultatene presenteres for lærer i ulike rapporter slik at formålet med tjensten kan oppfylles. Oppgavebesvarelser kan deles innenfor samme klasse, og dette er i såfall initiert fra lærer i hvert enkelt tilfelle. Dette er ihht læreplanens mål om samarbeidslæring, og innholdet publiseres ikke utenfor klassen. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Man får kun tilgang til tjenesten ved å logge seg på via Feide, og det er begrenset hva slags informasjon som behandles. Det er også begrenset hvem som har tilgang til informasjonen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Brukerne må få opplæring i hvordan de bruker tjenesten. 

Brukergruppe:

 • Elev - genererer aktivitetsdata ut fra det arbeidet de gjør i tjenesten, og kan kun se egen informasjon og resultater. 
 • Faglærer - kan se læringsdata og resultater for elever i sine grupper for å følge opp arbeidet i deres undervisning. 
 • Skoleadministrator - kan se hvilke elever og lærere som bruker løsningen, hvilke kurs som pågår og aggregere statistikk for bruken ved sin skole. Skoleadministrator kan ikke se læringsdata knyttet til enkeltelever.  

Rollene baseres på informasjon hentet fra Feide (eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation). Skoleadministrator tildeles av skolen ved opprettelse av kundeforholdet. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Userinfo-name: brukernavnet til brukeren for å blant annet vise brukeren hvem som er logget inn.
 • Userid-Feide: brukes for å identifisere brukeren i systemet.
 • e-post: informasjon til brukeren om hvordan de kan benytte tjenesten (for eksempel ved on-boarding av nye brukere, samt svare på support spørsmål).
 • userinfo-language: for å sette språk i applikasjonen for nye brukere (enten bokmål eller nynorsk)
 • groups-org: blant annet for attributten eduPersonPrimaryAffiliation, som brukes for å se om brukeren er lærer eller elev. Brukes også skoletilhørighet slik at lærere kun kan se elever ved gitt skole, og elever kan bare være med i klasser som tilhører gitt skole.
 • groups-edu: henter inn årstrinn på elevene, for å se hvilken lisens de bruker. Dersom skoleeier har støtte for det, vil det også hentes inn navn på elevene i en lærers klasse slik at vedkommende får klasser automatisk opprettet, samt at det settes utløpsdato på klassene for lettere/raskere få slettet persondata fra databasen når klassen ikke lenger er "gyldig".
 • Brukergenerert data: 
  • Besvarelser på oppgaver. Kan inneholde fritekst, bilder, lyd eller film. 

Informasjon slettes når bruker har vært inaktiv i tre år. Når en elev slettes vil oppgavesvar anonymiseres og slik at de kan benyttes i IRT-analyse. Alle andre personopplysninger slettes fra tjenesten.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon.

Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Inkrement AS

Hvor lagres informasjon:

Nederland og Tyskland.

Lenke til personvernerklæring:

https://campus.inkrement.no/Home/Personvern

Underleverandører:

Microsoft Azure, Nederland (hosting-leverandør)

FreshWorks, Tyskland (leverandør av kundestøttesystem)

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren bekrefter at tjenesten er utviklet i tråd med kravene i WCAG 2.0.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.