Hovedseksjon

Rapport om vold og trusselhendelser mot ansatte

Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix

Osloskolen har over 90 000 elever, fra første klasse og ut videregående skole og voksenopplæringen. Elevgruppen er sammensatt, og består av elever som trenger å bli møtt på ulike måter. De fleste av elevene som er involvert i hendelsene er i alderen 6-12 år, og det er ofte 1– 3 elever per skole som står bak de fleste hendelsene. Spesialskolene står for en stor andel av rapporterte hendelser, og det er færre hendelser blant de eldste elevene.

- Mange av elevene som utagerer er sårbare elever, med ulike utfordringer. For noen kan det være forhold hjemme, tidligere mobbehistorikk, diagnoser eller andre adferdsvansker. For noen av elevene blir dessverre det å slå og sparke en måte å håndtere vanskelig følelser på, sier divisjonsdirektør Anita Capjon Bergh.


Antall rapporterte hendelser

Totalt ble det rapportert om 5624 hendelser i 2023.

  • Spesialskoler og tilrettelagte spesialgrupper på grunnskoler og videregående skole: 2618
  • Barneskole: 2014
  • Barne- og ungdomsskoler: 673
  • Ungdomsskole: 191
  • Videregående: 99

- Vi er opptatt av at alle ansatte og elever skal ha et trygt arbeids- og skolemiljø. Vold- og trusselhendelser er krevende for våre ansatte, og vi jobber kontinuerlig med å støtte skolene med hvordan de skal forebygge, håndtere og følge opp denne type hendelser, sier Bergh.

Osloskolen har de siste årene hatt stor oppmerksomhet på viktigheten av rapportering, og ønsker at ansatte registrerer alle hendelser. Det er helt nødvendig for å raskt å kunne følge opp både elever og ansatte.

Bakgrunn om rapporteringen

Utdanningsetaten utarbeider årlig en oversikt over hendelser knyttet til vold og trusler mot ansatte i Osloskolen. Rapporten er basert på ansattes egenrapportering. Hensikten med rapporteringen er å sikre god oppfølging av ansatte og elever, oversikt over antall hendelser, samt iverksette forebyggende tiltak. Det er den ansatte selv som vurderer alvorlighetsgraden av hendelsen i denne rapporteringen.