Hovedseksjon

Nytt voksenopplæringssenter i Hovinbyen

skoleledelse i bygget

Det nye voksenopplæringssenteret har fått navnet VO Hovinbyen, og vil ha plass til 450 deltakere. I oppstarten vil tilbudet omfatte helse- og oppvekstfag, men det skal på sikt tilbys et bredt opplæringstilbud innen yrkesfag.

Gode fagarbeidere

-Yrkesfag generelt og helsefag spesielt er viktige satsingsområder i Osloskolen. Vi vet at det vil bli et stort behov for faglært arbeidskraft i årene framover, og spesielt i helsevesenet. Derfor er det viktig at ikke bare unge velger helsefag, men at også de voksne velger helsefag som en yrkesvei. Mange av deltakerne i voksenopplæringen har både livserfaring og kanskje tidligere arbeidserfaring som er verdifulle inn i helsevesenet, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.

Det nye voksenopplæringssenteret skal bidra til at voksne gis mulighet til å være aktive deltakere og bidragsytere i samfunns- og arbeidsliv. Ved å tilby god og relevant opplæring skal senteret bidra til å styrke deltakernes forutsetninger for å lykkes. Engasjerte, kompetente og dyktige ansatte skal jobbe målrettet for at deltakerne skal tilegne seg god kompetanse og gode læringsstrategier, slik at de mestrer utfordringene de blir møtt med i samfunnet.

Fullføringsreform

-Et viktig mål for skolepolitikken framover, og gjennom den kommende fullføringsreformen, er å gi elever i videregående og deltakere i voksenopplæringa den kompetansen de trenger for en varig tilknytning til arbeidslivet. Det nye senteret i Hovinbyen blir en viktig brikke i dette arbeidet, og i utviklingen av voksenopplæringa framover, sier Gerhardsen.

Ved innføring av fullføringsreformen vil modulbasert opplæring innen yrkesfag organiseres fra det nye senteret. Det overordnede prinsippet med en modulstrukturert opplæring er at ingen trenger å gjennomføre mer opplæring enn det som er nødvendig for å oppnå ønsket sluttkompetanse. Deltakere med rettigheter og/eller behov for norskopplæring, får opplæring i norsk språk og fag parallelt. Den nye ordningen har som mål å gi en bedre kobling mellom introduksjonsprogram, norskopplæring, grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne og arbeidsmarkedsopplæring. 

Individtilpasset opplæring

Modulstrukturering innebærer å organisere opplæringen i mindre enheter. Deltakeren kan avslutte opplæringen og få utstedt et kompetansebevis etter gjennomførte moduler. Kompetansebeviset vil gi et grunnlag for videre opplæring og ha betydning når den voksne søker arbeid. Målet er at en mer individtilpasset opplæring vil få flere kvalifisert til arbeidslivet.

-Dette er et viktig steg i arbeidet med å utdanne gode fagarbeidere. Vi gleder oss til å få samle veldig solide lærekrefter på feltet og å komme i gang! Det sier rektor for den nye voksenopplæringa, Helen Sara Nagel. Ingunn Marie Eide er assisterende rektor.

Klart til skolestart høsten 2023

Ved oppstart til høsten vil det nye voksenopplæringssenteret tilby Helse- og oppvekstfag, vg1 og vg2 helsefagarbeider, vg 2 helseservice, vg3 helsesekretær.

Det nye voksenopplæringssenteret skal stå klart til skolestart, og kan ønske deltakerne velkommen onsdag 23. august.

-  Vi gleder oss til å åpne det nye senteret og ta imot enda flere voksne som ønsker seg en yrkesfaglig utdanning. Voksenopplæringa spiller også en viktig rolle når det gjelder integrering. Vi vet at det å ha en trygg jobb, et meningsfylt arbeid å gå til og kolleger å dele erfaringer med er viktig for alle mennesker, kanskje særlig når man er i et nytt miljø. Voksenopplæringa gir også de som av ulike grunner har fullført grunnskole eller videregående en ny mulighet i voksen alder, sier Gerhardsen.

Fakta

Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) tilbyr

  • grunnskole for voksne
  • videregående opplæring for voksne
  • opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne
  • realkompetansevurdering

Det finnes seks VO-sentre i Oslo:
Helsfyr, Sinsen, Rosenhof, Skullerud, Nydalen og Hovinbyen.