Hovedseksjon

YouTube og YouTube Music

Denne vurderingen tar for seg både YouTube og YouTube Music. Dette da tjenestene er basert på samme plattform og har samme personvernerklæring. Det finnes også en YouTube Kids-tjeneste, denne er vurdert separat. 

Denne vurderingen tar for seg bruk av tjenesten ifm undervisning. Bruk av tjenesten utover dette innenfor skoletid skal skje ihht skolens reglement for bruk av iPad. 

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenestene tilgjengeliggjør videoer og musikk produsert av andre. De bruker algoritmer som viser deg forslag til nye videoer basert på hva du har sett/hørt på tidligere. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenestene er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Det er vurdert at ulempene ved at brukerne utsettes for noe reklame kan veies opp ved retningslinjer for bruk, og at lærere snakker om nettvett. Under følger retningslinjer og forutsetninger for godkjenning av tjenesten. Bruk utenfor dette faller utenfor Osloskolens ansvar. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Tjenesten skal kun brukes uten brukerkonto.
  • Dersom tjenesten skal brukes på barneskolen, skal dette gjøres i regi av lærer. Skal elever selv søke opp innhold, skal dette begrenses til innhold tilgjenglig i YouTube Kids.  
  • Bruk av tjenesten skal skje i regi av lærer ifm undervisning, og det er lærer som gir oppgaver/informerer om hva elevene skal finne frem til. 
  • Brukerne skal ikke laste opp egenprodusert innhold i tjenesten. Dette gjelder både videoer, musikk og kommentarer. 
  • Tjenesten skal ikke ha tilgang til andre ressurser på iPad, som bakgrunnsoppdateringer, stedstjenester, etc. 
  • Det er innstallert nettfilter på iPad som også vil omfatte innhold i tjenestene. Dette omfatter for eksempel vold og pornografi. Det pågår også et arbeid i å oppgradere løsning for nettfilter.  

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Ved bruk av tjenestene uten brukerkonto skal det ikke behandles personopplysninger. 

Brukergenerert informasjon som hvor lenge tjenestene er brukt, hva slags videoklipp/musikk som ses/lyttes til. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Det brukes gratisversjon av tjenestene. 

Brukeren utsettes for noe markedsføring i tjenestene. Skolen skal så langt det lar seg gjøre være en reklamefri sone. Ihht Utdanningsdirektoratets veileder om reklame i skole, er det vurdert at ulempene komersiell påvirkning kan medføre veies opp med behovet for en variert og aktuell opplæring, som krever flere kilder i undervisning enn tradisjonelle lærebøker. I tillegg er det tilnærmet umulig å unngå reklame på skolen, og da er det viktig at elevene får et bevisst forhold til de tjenestene de bruker - og da kan bruk ifm undervisning være en måte å lære dette på. 

Leverandør:

Google Inc. 

Hvor lagres informasjon:

Google Irleand Limited eller Sveits. 

Oversikt over lagringslokasjoner globalt: https://about.google/contact-google/?hl=no

Lenke til personvernerklæring:

https://policies.google.com/privacy

Underleverandører:

Oversikt over underleverandører Google lister opp til sine skytjenester https://cloud.google.com/terms/subprocessors-20190307

Er det etablert DBA/SCC:

Det er ikke etablert DBA/SCC med leverandør da det ikke skal behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.