Hovedseksjon

Tayasui Sketches, Sketches School og Memopad 2

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tayasui-appene gir elevene mulighet til å skissere, fargelegge og tegne motiver. Appene tilbyr det samme, men variantene skiller seg litt fra hverandre ved at variantene tilbyr ulike tegnefunksjoner, som for eksempel akvarellmaling, pensler og lignende. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Det er ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren.
  • Lærer skal informere elevene om at det ikke skal legges inn personopplysinger i tjenestene. 
  • Skolen skal slette innhold i appen når den ikke lenger skal være i bruk. 

Det kan komme ytterligere retningslinjer etter pilotering. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles personopplysninger i tjenestene. 

Leverandør har ikke oppgitt at det er personopplysninger som benyttes til test/statistikk/forskning. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tayasui har flere varianter. Osloskolen bruker følgende varianter:

  • Tayasui Sketches (tilbyr kjøp i app)
  • Tayasui Sketches School
  • Taysui Memopad 2 (tilbyr kjøp i app)

Alle variantene er gratis. Det følges opp hva slags type reklame og omfang som vises i appene. 

Leverandør:

Tayasui.

Hvor lagres informasjon:

Lokalt på nettbrett. 

Lenke til personvernerklæring:

Privacy Policy (tayasui.com)

Underleverandører:

Leverandør har ikke oppgitt at underleverandører benyttes. 

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov da det ikke skal behandles personopplynsinger i tjenestene. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen