Hovedseksjon

Scratch Jr

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Scratch Jr er en app som gir de yngste elevene en introduksjon til programmering.  Elevene kan lage egne interaktive historier og spill. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto.
  • Ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren. 
  • Det er mulig å gi tilgang til mikrofon, slik at elever kan lage lyder eller si en kommando for å øvepå programmering. 
  • Lærer skal informere elever om at det ikke skal legges inn personopplysninger i tjenesten, for eksempel personlig informasjon i lydopptak. 
  • Skolen må sørge for sletterutiner og tilbaketrekking av lisenser ved behov. 

Brukergruppe:

  • Elever 
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Lydopptak 

Leverandør bruker anonymiserte data til statistikk. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis versjon av tjenesten. Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Scratch Foundation, Inc. 

Hvor lagres informasjon:

Bilder og lydopptak lagres lokalt på iPad.

Lenke til personvernerklæring:

ScratchJr - Privacy

Underleverandører:

Ingen underleverandører.  

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke relevant da tjenesten ikke behandler personopplysninger og alt lagres lokalt på iPad. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen