Hovedseksjon

Scratch Jr (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Scratch Jr er en app som gir elever en introduksjon til programmering. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto. 
 • Ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren.  

Ytterligere retningslinjer kan komme etter pilotering.

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Bilder (ikke tilgjengelig for Scratch Jr)
 • Lydopptak (ikke tilgjengelig for Scratch Jr)
 • Brukspreferanser (om appen benyttes til skolen og språkvalg)
 • Enhets- og bruksinformasjon
  • IP-adresse (knytter seg til hvilket land brukeren er i)
  • Informasjon omenhet som modell, versjon og operasjonssystem

Leverandør bruker aggregerte data til statistikk. Følges opp mot leverandør.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis versjon av tjenesten. Brukerne utsettes ikke for markedsføring. 

Leverandør:

Scratch Jr

Hvor lagres informasjon:

Bilder og lydopptak lagres lokalt på iPad. Andre personopplysninger lagres i USA. 

Lenke til personvernerklæring:

ScratchJr - Privacy

Underleverandører:

Følges opp mot leverandør. 

Er det etablert DBA/SCC:

Følges opp mot leverandør. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.