Hovedseksjon

Quiver Education

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Quiver Education er en tjeneste hvor elevene kan fargelegge ulike motiv. Dette gjøres ved at elevene får utdelt et motiv, som de så tar bilde av med kameraet på iPaden før de fargelegger det.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto.
  • Tjenesten trenger tilgang til kamera for at eleven skal kunne ta bilde av et motiv de skal fargelegge. Motivet utdeles av lærer, og skal ikke være av personopplysninger (for eksempel klassebilde, eller lignende).
  • Informasjonen lagres lokalt på nettbrett. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det lagres ingen personopplysninger om elevene i tjenesten.

Det er kun enheten som identifiseres.  

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon. 

Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

QuiverVision, New Zeland.

Hvor lagres informasjon:

Leverandør lagrer ikke informasjon. 

Lenke til personvernerklæring:

https://quivervision.com/privacy-policy

Underleverandører:

Leverandør bruker ikke underleverandører.

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov, da det ikke skal behandles personopplysninger.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.