Hovedseksjon

Quiver 3D Coloring App

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Quiver - 3D Coloring App er en tjeneste hvor elevene kan fargelegge ulike motiv. Dette gjøres ved at lærer velger motiv elevene skal bruke, og deler dette fysisk med elevene som tar bilde i appen.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Man skal ikke logge på tjenesten for å bruke tjenesten. 
  • Elevene får tilgang til appen ved at den tildeles av IKT-ansvarlig. 
  • Tjenesten trenger tilgang til kamera for at eleven skal kunne ta bilde av et motiv de skal fargelegge. Motivet utdeles av lærer, og skal ikke være av personopplysninger (for eksempel klassebilde, eller lignende).
  • Informasjonen lagres lokalt på nettbrett. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere
  • Skoleledelse, IKT-ansvarlig

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Ved å bruke gratisversjon av tjenesten, lagres det ingen personopplysninger. Det er kun enheten som identifiseres.  

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis versjon av tjenesten.

Tjenesten finnes også i betalt versjon, og brukerne får opp reklame om abonnoment for tjenesten. Dersom man trykker "subscribe now", kommer det et eget kontrollvindi hvor det står "Grown ups only!" og brukerne får ikke kjøpt tjenesten uten betalingsinformasjon. 

Leverandør:

QuiverVision, New Zeland.

Hvor lagres informasjon:

Leverandør lagrer ikke informasjon. 

Lenke til personvernerklæring:

https://quivervision.com/privacy-policy

Underleverandører:

Leverandør bruker ikke underleverandører. 

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov da det ikke skal behandles personopplysninger.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.