Hovedseksjon

Math Clock by MLC

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten er en app som skal hjelpe elever til å visualisere og forstå klokka. Med Math Clock finnes det mange muligheter for å øve på klokka. Elevene kan få klokker med kun timer, med timer og minutter, med romertall. De kan øve på hva tiden vil være om man legger på et gitt antall minutter, 15 minutter eller 45 minutter. 

Lærer viser elev hvordan tjenesten skal brukes, og gir en randomisert kode som gir tilgang.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Tjenesten skal kun brukes uten brukerkonto.  
  • Dersom man skal levere inn arbeid som er gjort i tjenesten, skal lærer informere elevene om hvordan dette skal gjøres (via delingstjeneste/lagringsområde skolen bruker).  

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Tjenesten lagrer ikke personopplysninger, kun faglig innhold (feks løste matteoppgaver), hvor lenge tjenesten har blitt brukt og identifisering av iPad. Dette kan ikke knyttes til personer. 

Tjenesten fører statistikk over bruk. Det benyttes også Apple sin Save state funksjon for å lagre kode som kan deles, eller lagre progresjon slik at eleven kan fortsette på sine oppgaver og starte samme sted. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er gratis, brukerne utsettes ikke for reklame. 

Leverandør:

The Math Learning Center (MLC), USA.

Hvor lagres informasjon:

Informasjonen som legges inn i tjenesten (faglig) lagres lokalt på nettbrett, eller i samarbeidsrommet som elevene har gått inn i med kode fra læreren. Det er ingen personopplysninger lagret her. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.mathlearningcenter.org/privacy

Underleverandører:

Appen er installert lokalt, det er ikke oppgitt noen underleverandører for denne appen.

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov da det ikke behandles personopplysninger.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.