Hovedseksjon

King of Math

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

King of Math er et spill med matematiske utfordringer på ulike vanskelighetsnivåer. 

Eleven løser matematiske oppgaver. Etterhvert som oppgaver blir løst, går eleven opp i nivå. I spillet får eleven ulike belønninger underveis i form av stjerner og poeng.

Spillet er ment for å forbedre matematiske kunnskaper, eller for å opprettholde elevens nivå.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Tjenesten skal brukes uten brukerkonto. 

King of Math trenger ikke noe særlig opplæring, appen krever bare et kallenavn/navn og at du velger en avatar for opprettelse av lokal brukerprofil. Dette får eleven hjelp til av lærer ved førstegangsbruk av appen om det skulle være behov. Dersom eleven velger å bruke eget navn, sørg for at de kun bruker fornavn.

Ved delte nettbrett, så kan lærer vurdere å ha generiske kallenavn som elevene kan bruke for å lagre progresjon og nivå. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det er ingen pålogging for denne appen, og egen bruk lagres lokalt på brukerens enhet.

Informasjonen som lagres i appen er informasjon om hvor langt eleven har kommet, hvilke oppgaver de har løst og hvilket nivå de har kommet til. 

I tillegg kan anonymisert statistikk blir overført til leverandør for å se hva hvordan brukere benytter seg av appen, og for å kunne forbedre funksjonalitet i appen.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

King of Math har flere varianter, både gratis og betalt (fullversjon). Osloskolen benytter seg av begge deler.

Leverandør bekrefter at det ikke samles inn noen personopplysninger på noen versjoner, det er kun forskjell på innhold på gratis og betalt versjon.

Osloskolen har følgende varianter:

  • King of Math
  • King of Math fullversjon
  • King of Math 2
  • King of Math 2 fullversjon
  • King of Math Jr.
  • King of Math Jr. fullversjon

Brukerne utsettes ikke for markedsføring i noen av versjonene.

Leverandør:

Oddrobo Software AB
Kvarnvingevägen 2
177 41 Järfälla
Sweden

Hvor lagres informasjon:

Det lagres ikke informasjon noe annet sted enn lokalt på brukerens enhet. 

Lenke til personvernerklæring:

https://oddrobo.com/privacy-policy

Underleverandører:

Leverandører bekrefter at de ikke benytter seg av noen underleverandører. 

Er det etablert DBA/SCC

Ikke behov da det ikke skal behandles personopplysninger og det overføres ikke opplysninger til USA. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.