Hovedseksjon

Apple Keynote

Beskrivelse av tjenesten

Keynote er en app for å lage visuelle presentasjoner. Brukeren kan legge inn tekst, bilder, video og visualisere sin informasjon på ulike måter. Keynote tilbyr ulike ferdige maler som man kan benytte for sine presentasjoner. 

Keynote er en del av Apple sin suite iWork.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

  • Elever
  • Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?
Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.

  • Pålogging: Det er ingen pålogging for å bruke Keynote.

Lærerne må være bevisst på hva som legges inn i Keynote, og at det ikke ligger personsensitive opplysninger i dokumentene læreren har. Sørg også for at iPad ikke ligger tilgjengelig for elevene og at ikke notater og navn på enkeltelever er synlig ved deling av skjerm.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Apple kan hente inn anonymisert data for statistiske formål eller for utbedring av eget produkt. 

  • Bruk av tjeneste, bruksmønster og hyppighet på bruk av tjeneste
  • Bruksstatistikk slik som hva som benyttes av funksjoner.
  • Enhetsinformasjon
  • Diagnostiske og tekniske data

Betalingsmodell for tjenesten

Keynote følger med Apple sine enheter.

Lenke til personvernerklæring

https://www.apple.com/legal/privacy/no/

Hvor lagres informasjon?

Informasjon lagres lokalt på brukerens enhet.

Lenke til App Store

https://apps.apple.com/us/app/keynote/id361285480

Leverandør

Apple

Underleverandører

Apple oppgir ingen underleverandører for Keynotes.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Osloskolen har en avtale med Apple som inkluderer iWork slik som Keynote.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?
Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede  personvernerklæringen for Osloskolen