Hovedseksjon

Google Maps

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten skal brukes til å:

 • bli kjent med kart og målestokk.
 • bli kjent med nærområder, turområder, by, land, verdensdeler.
 • søke etter informasjon om adresser, måle avstander, reiseplanlegger, sammenligne avstander mht type transportmiddel, etc. 

Tjenesten er tilgjengelig både via app og nettleser.

I regi av Osloskolen skal man ikke bruke Google's tjenester med brukerkonto. Dersom bruker er logget på privat Google-konto på enhet er man automatisk logget inn når man bruker Google Maps. Brukeren må her være oppmerksom på at Google kan sammenstille informasjon fra deres tjenester. Dette faller utenfor Osloskolen behandlingsansvar, da man ikke skal ha brukerkonto i bruk av Google's tjenester.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk.  

Retninglinjer/forutsetninger for bruk:

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt.

 • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto. 
 • Funksjonalitet for mikrofon, bilder og kamera skal ikke aktiveres. Stedstjenester/lokasjon skal kun aktiveres når appen er i bruk, og elevene må få beskjed om dette når de tar i bruk appen første gang.  

Brukergruppe

 • Elever
 • Lærere 

Hva slags type informasjon lagres (aktivitetsdata), og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Tjenesten identifiserer kun iPad og ikke brukeren. 

 • Brukergenerert informasjon (ikke koblet til enkeltperson)
  • Hvor lenge tjenesten er brukt
  • Enhetsinformasjon, IP-adresse 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis.

Brukerne utsettes ikke for reklame.  

Leverandør:

Google

Hvor lagres informasjon:

Det skal ikke lagres personopplysninger i tjenesten. 

Brukergenerert informasjon knyttes ikke til person. 

Lenke til personvernerklæring:

https://policies.google.com/privacy

Underleverandører:

Liste over underleverandører Google lister opp til sine skytjenester https://cloud.google.com/terms/subprocessors-20190307

Er det etablert DBA/SCC:

Det skal ikke behandles personopplysninger, og er derfor ikke behov. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.