Hovedseksjon

Bloxels

Beskrivelse av tjenesten

Bloxels er en app hvor elevene kan lage egne verdener. Spillene og verdenene bygges opp av moduler og blokker, elevene trenger ikke å programmere.

Læreren kan sette opp hvilke moduler som skal være tilgjengelig for elevene.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Lærere
 • Elever

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?
Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.

 • Pålogging: Lærer har konto og må opprette klassemiljø og oppretter pin-kode som elevene logger seg på med.
 • Elevene skal kun ha et brukernavn/avatar og en pinkode/passord.
 • Lærer oppretter en avatar for elevene med et selvvalgt og anonymt navn. Det skal ikke brukes Feide-brukernavn på disse avatarene, da navn på avatar ikke skal identifisere eleven.
 • Elevene benytter seg av kode som oppgis av lærer for å logge på. Alle elevene bruker samme kode for pålogging første gang.
 • Eleven må finne sin avatar, hver elev lager egen pinkode bestående av 4 siffer for videre pålogging. 
 • Elevene må også få beskjed om å ikke legge inn personopplysninger i fritekst og i elementer de legger inn i sin verden.
 • Det skal ikke oppgis mer personinformasjon om elevene enn avatarnavn og pinkode/passord.
 • Skolen må ta ansvar for å slette sin gruppe/klasse i Bloxels når tjenesten ikke skal brukes mer.
 • Skole må følge opp sletting av innhold etter avsluttet lisens. 

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Bloxels er en skytjeneste. Læreren må opprette konto, elev kun brukernavn/avatarnavn og pinkode.

Lærerkontoen krever følgende opplysninger:

 • Navn
 • E-post

Læreren vil se alle sine elever og kan se at de har vært inne og påbegynt arbeid. Lærer ser ikke hva eleven gjør i Bloxels. Elevene kan dele arbeid med lærer og de andre i grupperommet læreren har opprettet.

Leverandøren skriver videre på sine sider at de samler inn minst mulig informasjon, særlig om elever. Det deles ikke personopplysninger med kommersielle aktører.

Det innhentes noe statistikk over bruk for å kunne forbedre og utvide tjenesten. Denne statistikken skal ikke inneholde persondata.

Betalingsmodell for tjenesten

Skolen må kjøpe inn lisenser til denne appen. Lærer kan ikke opprette klasser i Bloxels uten at det er registrert. IKT-ansvarlig kjøper lisenser for Bloxels, og knytter lisenser til skole og lærere.

Lenke til personvernerklæring

https://www.bloxelsbuilder.com/privacy-policy

Data Security and Privacy Policy for Educational Agencies

Hvor lagres informasjon?

USA

Lenke til App Store

https://apps.apple.com/us/app/bloxels-build-your-own-games/id1406862716

Leverandør

Pixels Press Technology, LLC.

Underleverandører

Amazon Web Services, USA.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Osloskolen har ikke avtale med Pixels om bruk av Bloxels, da det ikke skal opprettes kontoer for elevene.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?
Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede  personvernerklæringen for Osloskolen