Hovedseksjon

Bitsboard Flashcard & Games

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Denne vurderingen gjelder gratis versjonen av tjenesten. 

Bitsboard Flashcard & Games er en tjeneste hvor elevene lære språk, lesing og staving med spill. Dette kan være mini-spill eller spill som hele klassen kan spille sammen. I tjenesten kan elevene for eksempel spille med flashkort, quiz, bygge setninger, kryssord eller bruke bilder.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Tjenesten skal brukes uten pålogging for både elev og lærer. Både elev og lærer kan opprette noen boards uten bruker. Lærer kan lage boards, som elever kan få tilgang til ved å scanne en QR-kode.
  • Lærer skal informere klassen om at de ikke skal opprette brukerkonto. 
  • Lærer skal informere klassen om at det ikke skal legges inn personopplysninger i appen. 
  • Ved behov for å ta bilder eller lese inn tekst, kan kamera/mikrofon skrus på. 
  • Skolen skal ha rutiner for å slette tjenester og trekke lisenser når det ikke lenger er behov.  

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles personopplysninger i tjenesten. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er gratis. Det er mulighet for betalt tjeneste. Denne gir ubegrenset tilgang til klasser og tavler, ubegrenset størrelse på klasser og elever, samt lagring i sky. 

Leverandør:

Happy Moose Apps (Canada).

Hvor lagres informasjon:

Lagres lokalt på nettbrett. 

Lenke til personvernerklæring:

https://bitsboard.com/privacy-policy/

Underleverandører:

Leverandør oppgir at de ikke bruker underleverandører til behandling av personopplysninger i deres privacy policy https://www.happymooseapps.com/privacy

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke nødvendig ettersom det ikke skal behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen